ARKITEKT- OG TOTALRÅDGIVNING

Som totalrådgiver dækker vi hele byggeprocessen. Fra idéoplæg til realisering og udførelse.

Vi er ansvarlig for hele projektforløbet og sikrer, at de rette underrådgivere er tillnyttet opgaven. Vi er garanter for, at nutidige og fremtidige behov opfyldes og konkrete mål og forudsætninger overholdes.

Vi har som arkitektrådgivere stort fokus på at udvikle de arkitektoniske visioner med udgangspunkt i brugernes behov.

Vi har siden tegnestuens oprettelse specialiseret os i at fremme dialog og konstruktive samarbejder mellem alle byggeriets parter og arbejder målrettet for at skabe ejerskab gennem dialog og tætte samarbejder.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i at sikre den rette balance mellem arkitektonisk vision og projektets økonomi. Sammen med kommuner, statslige organisationer og private bygherrer udvikler vi byggerier, der er arkitektonisk visionære og teknisk gennemtænkte.