ARKITEKTUR

H+ARKITEKTER arbejder med de fleste aspekter af arkitekturen. Undervisning, bolig, erhverv, sundhed, kultur og sport. Nybyggeri, renovering, ombygning og indretning.

Fælles for dem alle er, at vi insisterer på at skabe projekterne i samarbejde med vores kunder og med udgangspunkt i det lokale miljø.

Vi vil skabe byggerier, der holder et kvalitativt højt niveau, er bæredygtige og bringer glæde lang tid fremover.

Hos H+ARKITEKTER løfter vi mange forskellige typer opgaver inden for de klassiske arkitektdiscipliner.
Vi har en størrelse og erfaring, der gør, at vi spænder vidt og kan skabe byggerier i alle skalaforhold, der er arkitektonisk visionære og samtidig byggeteknisk gennemtænkte.

Et byggeri skal berige omgivelserne – også til de næste generationer. Arkitekturen skal bruges, form og funktion skal spille sammen, materialerne skal være miljørigtige og patinere smukt. Helheden og detaljen har lige stor betydning for en bygnings samspil med omgivelserne på lige fod med de materielle, funktionelle og sanselige kvaliteter.

Hos H+ARKITEKTER vil vi skabe arkitektur til det brede flertal. Skoler, hospitaler, idrætsanlæg, boliger, kontorfaciliteter og institutioner er alle typer af byggeri, vi arbejder med. Det er byggerier, de fleste af os bruger en stor del af vores liv i, og vi som arkitekter føler en stærk forpligtelse til at udvikle optimalt.

Vi skaber byggerier med udgangspunkt i det lokale miljø og med det mål, at arkitekturen skal bidrage positivt til omgivelserne i mange år frem. Vi vil sikre, at byggerierne kan udvikles over tid, så de kan imødekomme mange og skiftende behov.

Derfor udvikler vi projekterne i tæt samarbejde med brugerne og bygherre. De er vores inspiration, som vi bygger videre på, og som vi - i samspillet med de eksisterende omgivelser - skaber projekterne til.

Det betyder, at resultatet af vores arbejder kan variere vidt i udtryk. Nogle steder glider byggeriet nænsomt ind i omgivelserne, andre steder er der fuld knald på farverne. Det handler om at skabe værdi for alle – nu og for eftertiden.

UNDERVISNING

Universiteter, professionshøjskoler, gymnasiale uddannelser, folkeskoler og daginstitutioner – vores arbejder inden for undervisnings- og forskningsbyggerier spænder vidt.

Vi stræber efter at sikre de bedste arkitektoniske rammer for læring med udgangspunkt i brugerne og den nyeste viden på området.

VESTEGNEN HF & VUC

ØSTER FARIMAGSGADES SKOLE

FREDERIKSBORGVEJ - BOLIGER

STADIONPARKEN - UNGDOMSBOLIGER

BOLIG

Familie- og ungdomsboliger, pleje-, demens- og handicapboliger for private og almennyttige bygherrer - en god bolig er nære og trygge rammer. Et hjem gennem alle livets faser. Kravene til boligen ændrer sig i takt med tiden, men behovet for følelsen af hjem er konstant.

Vi laver boligbyggerier i mange forskellige skalaer og typer - fra nybyggeri til renovering og ombygning.

15

NOISE PR

ERHVERV

Sammen med landets førende professionelle offentlige og private bygherrer arbejder vi for at skabe gode, fleksible arbejdsmiljøer.

Vi tegner kontormiljøer, mødefaciliteter, butikker, hoteller, shoppingcentre - i mange tilfælde for tilbagevendende kunder som retsvæsen, politi, forsvar og styrelser. Vi designer tilpasningsdygtigt, så byggerierne let kan skifte funktion og over tid følge virksomhedernes krav og behov.

SØ- OG HANDELSRETTEN

SØ- OG HANDELSRETTEN

SUNDHED

Sundhedsbyggerier er nogle af de vigtigste og mest komplicere byggerier, vi har herhjemme.

Arbejdsgange skal være logiske, byggeriet skal fremme helbredelsen, og patienter og pårørende skal kunne finde rundt. Samtidig skal ofte meget komplicerede tekniske installationer indbygges uden at kompromittere helhedsoplevelsen.

GH Hovedpinecenter

RIGSHOSPITALET - GLOSTRUP | DANSK HOVEDPINE CENTER

PSYKIATRISK CENTER

RIGSHOSPITALET - GLOSTRUP | PSYKIATRISK CENTER

Jazzhouse oversigt

JAZZHOUSE

ROSKILDE MUSEUMSHAVN

ROSKILDE MUSEUMSHAVN

KULTUR & SPORT

God kultur- og idrætsarkitektur understøtter og skaber rammerne for møder på tværs af kulturer. Arkitekturen skal guide til gode oplevelser og ofte være så fleksibel, at et byggeri kan anvendes til forskellige formål i dagens løb og over årene.

Hos H+ARKITEKTER arbejder vi med kultur- og idrætslivet gennem nybyggeri, ombygning, renovering og intelligent indretning inden for et bredt spektrum af kulturbyggerier – lige fra tennishaller og fodboldtribuner til jazzklubber og museer.