BRUGERPROCES

Dialog med brugerne er en af de vigtigste værktøjer, når vi udvikler vores projekter. Brugerprocessen former en stor del af det fundament, projektet skal bygges på, og det er derfor helt afgørende for et projekts proces og realisering, at alle sagens parter søger et åbent og konstruktivt samarbejde.

Vores opgave er at sikre en effektiv og værdiskabende proces, der skaber tryghed for brugerne i den kompleksitet, der er forbundet med byggeprojekter og forandringsprocesser.

Gennem brugerprocessen etablerer vi de fælles forventninger og finder frem til de arkitektoniske og rumlige kvaliteter, der på funktionel og æstetisk vis kan omsætte brugernes erfaringer i byggeriet.

Vi arbejder med en række redskaber, som er med til at skabe et fælles sprog og forståelsesramme, så vi alle er enige om og har de samme forventninger til det endelige resultat. Mood boards, visualiseringer, studieture og dialogmøder er alle værktøjer, vi med stor succes bruger, når vi sammen med brugerne skal forme et projekt.