BYGHERRE- OG LEJERRÅDGIVNING

BYGHERRERÅDGIVNING

Som bygherrerådgiver bistår vi bygherre i alle forhold omkring både større og mindre byggesager.

Vi rådgiver og styrer byggeprocessen, tiden og økonomien gennem alle faser i tæt samarbejde med bygherren - fra grunderhvervelse, brugerproces og byggeprogram over udbud, udførelse, aflevering samt implementering af drift og tekniske anlæg.

Vores udgangspunkt er altid en dialogbaseret rådgivning med udgangspunkt i bygherres visioner, kultur og krav til det kommende byggeri for på den måde at skabe det bedst mulige samspil mellem organisationen og de nye fysiske rammer.

LEJERRÅDGIVNING

Vi bistår lejeren i alle byggetekniske forhold i forbindelse med både nybyggeri og ombygning af eksisterende rammer. Vi sikrer, at lejers ønsker og krav til et kommende lejemål formidles og fastholdes over for udlejer og entreprenører igennem alle faser af byggeriet.

Vores ambition er, at de nye fysiske rammer understøtter lejers værdier, identitet og vision og fremmer arbejdsglæde og trivsel.