BYGNINGSSYN

I H+ARKITEKTER har vi gennem en årrække specialiseret os i bygningssyn.

Vi har et fast fagligt og stærkt team, som ikke alene udfører bygningssyn, men også udvikler og effektiviserer processen omkring bygningssyn, så vi kan levere et ensartet, struktureret og direkte brugbart produkt til vores kunder.

Vi anser os selv som specialister i bygningssyn og syner bygninger og anlæg i enhver skala.

Syn af bygninger og anlæg kræver struktur og planlægning. Det kræver teknisk og økonomisk indsigt i drift og vedligeholdelse af bygningsdele, anlæg og installationer.

Vores erfaring, viden og særlige interesse for bygningssyn gør, at vi i dag er i stand til at levere et ensrettet, struktureret og direkte brugbart produkt til vores kunder.

Gennem en årrække har vi synet for en lang række offentlige og private bygherrer blandt andre Universitets og Bygningsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), Banedanmark, Sundhedsstyrelsen og Københavns universitet.

FRA 1 TIL 1.000.000㎡

H+ARKITEKTER har en størrelse og erfaring, der gør, at vi kan gennemføre flere bygningssyn samtidig - fra den mindste toiletbygning langt ude i skoven til store, fredede kaserneanlæg midt i byen.

Vi sikrer kontinuitet og et højt kvalitetsniveau ved at planlægge vores bygningssyn grundigt og vores synsteam efter den enkelte opgave.

Vi har gennem mange år finpudset vores registrerings- og afrapporteringsværktøjer, så vi med det samme kan gribe en opgave struktureret an og effektivt gennemføre et eller flere bygningssyn.

Det er ikke alle bygningsdele, anlæg og installationer, der kræver lige megen opmærksomhed.

Derfor tilrettelægger vi vores bygningssyn efter kundens ønsker og behov, og vi rådgiver gerne med prioritering af bygningernes tilsynsbehov inden et bygningssyn eller med rådgivning i forbindelse med udbudsmateriale for indhentning af tilbud på bygningssyn.

ENSARTETHED I REGISTRERINGEN

For at sikre ensartethed i registreringen arbejder vi altid efter en synsmanual som ved større bygningssyn tilpasses til den enkelte opgave med særligt fokus på at sikre kvalitet og ensartethed i beskrivelser og vurderinger.

Når vi er ude på en synsopgave, arbejder vi i specialudviklede programmer, der understøtter registreringsarbejdet og datahåndteringen.

Forsvarets bygninger – Bygningssyn

DIREKTE OMSÆTTELIG AFRAPPORTERING

Vi har i udviklet en metode og et bygningssynssystem til registrering og afrapportering baseret på vores erfaringer fra en lang række opgaver og andre synsapplikationer.

Systemet er udviklet til at håndtere store datamængder ensartet og er brugt til bygningssyn for en række professionelle bygherrer, herunder Slots- og Ejendomsstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, DAN-Ejendomme og Mærsk Data.