INDRETNING

H+ARKITEKTER har igennem mange år specialiseret sig i indretning. Indretningen er afgørende for oplevelsen af bygningen og har stor indflydelse på både arbejdsmiljø, trivsel og læring for alle bygningens brugere.

Vi arbejder for at styrke området og synliggøre vigtigheden af god indretning som en væsentlig del af byggeprocessen.

God indretning er rum, man har lyst til at være i, hvor man kan navigere og let finde sig til rette. Godt indretningsdesign handler om at afkode kundens krav og behov og omsætte dem til virkelighed.

Der skal være sammenhæng i arkitekturen. Mellem helheden og detaljen, ydre og indre. Indretningen er en lige så vigtig del af arkitekturen, den sanselige og taktile oplevelse og funktion, som en bygnings ydre rammer.

Indretning handler om at imødekomme brugernes behov og understøtte den samlede oplevelse i huset. Om at tænke alle overflader ind i en større sammenhæng og sikre den rette belysning, akustik, gulvbelægning, farveskala, tekstiler og inventar.

H+ARKITEKTER har stor erfaring med indretningsarkitektur inden for undervisning, kontormiljø, sundheds- og forskningsområdet. På det seneste har vi også føjet butiksindretning, kulturområdet, indretning af retssale på tværs af landet og specialdesign af inventar til vores specialeområder.

DET GODE DESIGN

Godt indretningsdesign kan ikke sættes på fast formel. Det handler om at specialdesigne en løsning, der understøtter den enkelte arbejdsplads specifikke behov - hvad enten der er tale om forskningslaboratorier, butikslokaler eller storrumskontorer. Der findes dog nogle generelle parametre, som er vigtige at tage med i overvejelserne, når der skal udvikles et godt koncept for indretningen.

LYST TIL OPHOLD

Indretning handler om at skabe rum, der giver lyst til ophold. Indretningen skal gøre det let af afkode, hvordan rummene kan bruges og indtages. Og måske vigtigst skal der indrettes efter den menneskelige skala.

Jo større en bygnings rum er, des større er behovet for intimitet og overskuelighed ofte. På samme måde vokser behovet for at kunne navigere problemfrit proportionalt med rummets størrelse.

Det kræver pauser – visuelt og akustisk. Øjnene og ørerne skal kunne hvile og navigere. Noget, der kan opnås ved at indrette mindre nicher i større rum, hvor der kan være plads til samtale, diskussioner, fordybelse og forundring. Det er pauserne og fixpunkterne, der sikrer den plads til mange forskellige formål inden for det enkelte rum, som er essensen af god indretning.

DET HANDLER OM BRUGEREN

Alle vores opgaver handler om mennesker. Vi lytter, afdækker og tager hensyn til ønsker, behov og visioner og gennemfører brugeranalyse og proces skræddersyet til den enkelte opgave.

Ud over en række afdækkende dialogmøder med bygherre og bruger analyserer vi omgivelserne og indsamler information. Vi udforsker forhold, identificerer erkendte og ikke-erkendte problemer og registrerer og observerer dagligdagen i bygningen.

På den baggrund kommer vi med forslag til løsninger, der funktionelt og æstetisk bakker op om brugernes behov og ønsker.

Formålet med procesforløbet er at give brugerne et ejerskab og indflydelse på indretningen af deres nye arbejdsplads, og så vi som rådgiver bedst kan levere en individuel indretningsløsning, der afspejler virksomheden eller kundens identitet med stor værdi i udførslen og overholdelse af tidsforbruget og økonomien.

Vores ydelser inden for indretning dækker blandt andet

Lignende projekter

LEDERNE

LEDERNE

VESTEGNEN HF & VUC

VESTEGNEN HF & VUC

KU SUND

KU SUND - RAMMEAFTALE

H+ Oticon 02

OTICON - INDRETNING

Egedal A

EGEDAL RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER - INDRETNING

KUA2 INDRETNING

KUA 2 - INDRETNING

AKADEMIKERNES

AKADEMIKERNES

HØNG SKOLE

HØNG SKOLE

Jazzhouse oversigt

JAZZHOUSE