Byggeledelse

I H+ har vi en selvstændig afdeling for byggeledelse.

God byggeledelse starter allerede, inden byggepladsen åbner. 

I de tidlige faser er mulighederne og frihedsgraderne for problemløsninger størst, og omkostningerne ved rettelser og ændringer mindst.

Byggeledelse med større træfsikkerhed

Byggeledelsen bør i langt de fleste tilfælde indtræde i processen i granskningsfasen, da vi her kan kvalificere projektets økonomiske bæredygtighed og realiserbarhed bedst muligt.

I de tidlige faser er mulighederne og frihedsgraderne for problemløsninger størst, og omkostningerne ved rettelser og ændringer mindst.

Noget, der kan være afgørende for, om tid og økonomi overholdes, og at projektet også under udførelsen udvikler sig til en succes.

 

Som byggeledere medvirker vi ved granskning af hovedprojektet, deltager i projektgennemgangsmøder med de valgte entreprenører og får skabt et fælles grundlag for udførelsen af det kommende byggeprojekt.

For at lede et byggeprojekt sikkert igennem fra start til slut, kræves en dynamisk, slagkraftig og operationel byggeledelsesorganisation. Vi har en dedikeret og erfaren afdeling for byggeledelse, der vægter dialog og åbne samarbejder højt for at skabe et godt projektforløb, og vi har en lang tradition for at lede store, komplicerede byggeprojekter gennem konstruktive samarbejder.

Vi etablerer som noget af det første en klar kommunikationsplan mellem parterne. Det sikrer, at bygherrens interesser varetages bedst muligt, at totalrådgivers idéer formidles korrekt og hjælper til at forebygge konflikter og uklarheder undervejs.

Sikker fremdrift

Vi vurderer igennem hele byggeperioden projektet på metodevalg og bygbarhed og vurderer sandsynligheden for mulige budgetoverskridelser ved forskellige budgetforudsætninger.

En sådan risikovurdering giver mulighed for løbende kontrol af det samlede anlægsbudget og af den successive kalkulation.

Vi sikrer en kontinuerlig fremdrift gennem registrering af arbejdets stade, daglig opfølgning og eliminering af eventuelle forhindringer, inden produktionen begynder.

Mangelfri aflevering

En vigtig opgave inden for byggeledelse er at overvåge mangelafhjælpning og sikre, at byggeriet i alle henseender er færdiggjort inden aflevering til idriftsættelse.

Vi har særligt fokus på at sikre kvalitet og brugbarhed af D&V-materialet, så det lever op til bygherrens krav.

For at gennemføre den opgave benytter vi en række værktøjer, herunder før-afleveringsprocedurer og digitale mangelafhjælpningssystemer, så vi med sikkerhed kan overlevere et byggeri klar til ibrugtagning.

Inspiration: