Facilities Management

Vores facilities management team hjælper drifts- og bygherrer med at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både økonomi, arbejdsmiljø, indeklima, energieffektivitet, bæredygtighed og produktivitet.

Vi sikrer, at vores kunder har velvedligeholdte og energirigtige bygninger, som bedst muligt understøtter deres kerneaktiviteter.

Vedligeholdelsessyn

Vi har udført både mindre og meget store vedligeholdelsessyn på flere hundredetusinde kvadratmeter med fokus på at bevare ejendommens værdi og hjælpe driftsherrer med at skabe en målrettet drift og service.

H+ har en størrelse og erfaring, der gør, at vi kan gennemføre flere syn samtidig – fra den mindste toiletbygning langt ude i skoven til store, fredede kaserneanlæg midt i byen.

Vores team udvikler og effektiviserer løbende processen omkring syn, så vi kan levere et ensartet, struktureret og direkte brugbart produkt til vores kunder. 

Vi registrerer og vurderer alt fra fredede ejendomme,  administrationsejendomme, boligforeninger, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturejendomme, pleje- og ældrecentre, skoler, idrætsanlæg- og haller mv.

Vedligeholdelsessynene udføres som visuelle registreringer og vurderinger af bygningers klimaskærm og indvendige overflader samt udearealer og anlæg.

På basis af synene udarbejder vi vedligeholdelsesplaner for både indvendigt og udvendigt vedligeholdelse af bygningerne samtidigt med, at vi etablerer et økonomisk overblik over bygningernes vedligeholdelsesbehov.

Syn af bygninger og anlæg kræver struktur og planlægning. Det kræver teknisk og økonomisk indsigt i drift og vedligeholdelse af bygningsdele, anlæg og installationer.

Vi sikrer kontinuitet og et højt kvalitetsniveau ved at planlægge vores vedligeholdelsessyn grundigt, og vi sammensætter vores synsteam efter den enkelte opgave.

Velafprøvede værktøjer

Vi har gennem mange år finpudset vores registrerings- og afrapporteringsværktøjer, så vi med det samme kan gribe en opgave struktureret an og effektivt gennemføre et eller flere bygningssyn.

For at sikre ensartethed i registreringen arbejder vi altid efter en synsmanual som ved større bygningssyn tilpasses til den enkelte opgave med særligt fokus på at sikre kvalitet og ensartethed i beskrivelser og vurderinger.

Bygninger udgør en betydelig post i virksomheders samlede driftsøkonomi. Samtidig er en effektiv drift og kvaliteten af bygningens arealer afgørende for arbejdsmiljø, for brugernes trivsel, sundhed og produktivitet. Vores facilities management team hjælper drifts- og bygherrer med at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både økonomi, arbejdsmiljø, indeklima, energieffektivitet, bæredygtighed og produktivitet.

Vedligeholdelsesstrategi for styring og koordinering af vedligehold

Vi hjælper bygherrer og driftsherrer med at lægge en langsigtet, budgetsat vedligeholdelsesstrategi, hvor vedligehold er struktureret på en økonomisk ansvarlig måde. Således skaber vi  overblik over deres bygningsmasses vedligeholdelses- og mo­derniseringsbehov.

Vi har udviklet et operationelt værktøj, som giver beslutningstagere det overblik, der muliggør en langsigtet planlægning med retvisende budgettering og prioritering. 

Et værktøj som på overskuelig vis dokumenterer resultat af vedligeholdelsessyn på bygnings- og tekniksiden og indmeldinger fra driftsafde­lingerne.

Det overordnede formål med vedligeholdelsesstrategien er at sikre bygningernes værdi – såvel økonomisk som i relation til de aktiviteter, den danner rammen om – på kort og på langt sigt.

På denne måde kan beslutningerne træffes på et oplyst grundlag.

Vedligeholdelsesstrategien kan, udover at kortlægge den bygningsmæssige kvalitet, ydeevne, holdbarhed, robusthed og energiforbrug, medvirke til optimal anvendelse af ressourcerne til bygningsvedligeholdet. Prioriteringer sker fra et helhedsperspektiv, og ejendomsrelaterede omkostninger kan således optimeres, og vedligeholdsefterslæb reduceres. 

Inspiration:

Vedligeholdelsessyn for KEID

H+TNT har ydet vedligeholdelsessyn for Københavns Kommunens Ejendomme med tilhørende udearealer og anlæg. Ejendomsporteføljen dækker over ca. 1800 bygninger med et samlet areal på omkring 2.000.000

LÆS MERE