Almene bæredygtige familieboliger

H+TNT er bygherrerådgiver på 60 almene familieboliger i Ølstykke. Det almennyttige boligkompleks Egevænge ligger nærheden af Egedal station og den nye bydels park og torv. Her dyrkes samspillet mellem by og natur med tagterrasser og en parkhave, der spiller en central rolle i håndteringen af regnvand.

 

 

Egevænges 60 boliger ligger i en fireetagers moderne karrébebyggelse – og boligerne spænder mellem 47 og 114 m2. Under boligerne har vi etableret en parkeringskælder med 57 parkeringspladser. Bebyggelsen er opført med varierende etagehøjder, der nedtrappes med fælles tagterrasser mod bydelens bypark: Den Grønne Fletning.

Fra Rådhusstrædet er der adgang via porte til bebyggelsens fælles grønne gårdrum, hvorfra der er adgang til boliger i stueplan og elevatorbetjente opgange. Stueplanen er hævet cirka halvanden meter over gadeniveau.

Alle boliger, på nær firerums boliger, er i et plan, og kan betragtes som egnede for ældre. Fire boliger har dog adgang fra en udvendig trappe. De fleste boliger har en mindre opholdsterrasse på svalegang. Firerumsboligerne har en mindre privat tagterrasse med udhus – mens alle boliger har et uopvarmet depotrum i kælderen.

Bygherre

Ølstykke Almennyttige Boligselskab v/DAB

Ydelser

Bygherrerådgivning

Kvalitetssikring

Tilsyn

Areal

5084 m2

Lavenergiboliger med solcelleanlæg

Boligafdelingen er forsynet med et stort solcelleanlæg, der forventes at producere cirka 20 procent af det samlede el-forbrug.