Almene familieboliger på Dampmøllegrunden i Ringsted

Dampmøllegrunden i Ringsted udgør 4.978 m2 og afgrænses mod nord af Møllegade og Ringsteds bykerne, mod øst af Næstvedgade og mod syd af Hovmarksvej.
Dele af det gamle dampmøllekompleks var bevaringsværdigt, men på trods af ønsket om at bevare bygningen stod det klart efter gennemgang af bygningen, at den skulle fjernes.

Grunden ligger centralt i gåafstand fra bymidten og 600 m fra Ringsted Station.

I projektet etableres i alt 69 familieboliger fordelt på 35 stk. 3-værelses, 32 stk. 4-værelses og 2 stk. 2-værelses lejligheder. Boligerne varierer mellem 69 m2 og 111 m².

Ankomsten sker primært fra gårdrummet hvor der er niveaufri adgang til 4 forskellige trapperum med elevator.

Lejlighederne er gennemlyste med en gennemgående opholds- og spisestue med åbent køkken og adgang til bad og soveværelser. Opholdsrum er rummelige og velbelyste med gode, store soveværelser og baderum.

Bebyggelsen opføres med ydervægge i beton med murede facader. Mod gårdrummet udføres altangangsværn i glas og galvaniseret stål. Vinduer udføres i mørklakerede træ/alu rammer.
Facaderne opføres med teglsten i 2 forskellige røde nuancer. Der skiftes teglfarve ved hvert højdespring.

Bygherre

Boligselskabet Alliken v/DOMEA

Ydelse

Arkitektrådgivning

Areal

8.500 m2

Grønne udearealer

Langs bygningen etableres hævede plinte som opholds- og adgangsarealer i niveau med bygnings stueplan, for niveaufri adgang til trapperum og terrasser.
Mellem p-arealerne og de bygningsnære udearealer etableres grønt gårdrum.