Arenagrunden i Ørestaden – 110 nye plejeboliger

Arkitektonisk indpasses husene smukt i bylandskabet og i den omkringliggende bebyggelse. Husene udformes dog med sit eget moderne formsprog. Facader foreslås udført i tegl i en symfoni med store glaspartier, mørke lette partier og grønne sedumtage.

Husene designes efter mest muligt stimulerende dagslys og med både horisontale og vertikale oplevelser.

Facaden er baseret på et halvt boligmodul, så hver bolig har et stort glasparti ud mod den indeliggende altan og en lukket facadedel. Dette princip er anvendt på hele huset med en modulforskydning fra etage til etage. Herved opnås på samme tid en varieret og homogen facade, med nicher og tilbagespring, inden for et aflæseligt princip. De indeliggende altaner giver bygningen en markant dybde, samtidig med at der skabes en livlig facade som sætter beboerne i dialog med byrummet.

Den indre sammenhæng
Det har været vigtigt at skabe en boligbebyggelse, som i høj grad indpasses i den tænkte karréstruktur med boliger og erhverv, hvor handicapboligerne af-institutioneres og boligen klart signalerer, at det er et privat hjem – at boligen udtrykker hjemlighed og individuel karakter.

Bygherre

KAB

Ydelse

Arkitektrådgivning

Areal

110 plejeboliger og aktivitetscenter

Bebyggelsens udformning skal indbyde til socialt samvær, men skal samtidig tillade, at den enkelte beboer kan trække sig tilbage fra det større fællesskab og blot være sig selv.

Aktivitetshuset er etableret som base i den ene bygning. Aktivitetshuset er disponeret i de 2 nederste etager, rummeligt koblet sammen med det dobbelthøje caféområde.