H+ varetog ombygning og restaurering af Musikhistorisk Museums bygninger til administrationsbygning for Akademisk Arkitektforening. Bygningen er oprindeligt opført som præstegård i 1730-32 for den Franske Reformerte Kirke og er tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704- 1766). Siden midten af 1960’erne har bygningen fungeret som Musikhistorisk Museum under Nationalmuseet. Denne funktionsændring medførte en del uskønne bygnings- og indretningsmæssige ændringer, som i nærværende restaureringsprojekt er blevet kortlagt og tilbageført med respekt for den oprindelige arkitektur.

Transformationen af det tidligere museum til administrationsbygning for Arkitektforeningen er udført med stor respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. For at føre bygningen tilbage til sin oprindelige storhed blev der udført en omfattende istandsættelse af bygningens ydre; herunder udskiftning af tag samt restaurering af vinduer og beskadiget murværk. 

For at opfylde sin nye funktion som administrationsbygning har vi etableret funktioner såsom køkken- og toiletfaciliteter samt ny elevator og niveaufri belægning fra fortov gennem port og gårdrum til ny hovedindgang. Endvidere er alle el-, VVS-, kloak- og ventilationsinstallationer blevet udskiftet. Alt sammen nye tilføjelser, der løfter bygningen til nutidige standarder.

Bygherre

Karberghus A/S

Ydelser

Totalrådgivning, Byggeledelse

Areal

1.500 m2

Lokation

Region Hovedstaden, København K

De oprindelige vægfyldninger i disse rum er blevet genbeklædt med lærred i afstemte farver i samarbejde med kunstner og tekstildesigner Margrethe Odgaard.

Tranformation med respekt for bygning og brugere

Arkitektforeningen har mange brugere og besøgende i forbindelse med møder og arrangementer. Bygningens hovedindgang er af hensyn til pladsforhold og etablering af niveaufri adgang placeret i baghuset ved nyfortolkning af oprindeligt vognportmotiv. 

Nye servicefunktioner som anretterkøkken, toilet- og garderobefaciliteter er placeret i kælderetagen for undgå store bygningsmæssige indgreb i ejendommens karakteristiske og præsentable rum.

De smukt detaljerede rum mod gaden er indrettet som åbent kontormiljø for at understøtte Arkitektforeningens tværfaglige og projektbaserede arbejde.