Arkitektforeningen – transformation af fredet bygning

Ombygning og restaurering af Musikhistorisk Museums bygninger i det indre København til administrationsbygning for Akademisk Arkitektforening.

Bygningen er oprindeligt opført som præstegård i 1730-32 tilhørende den Franske Reformerte Kirke og er tegnet af arkitekt Philip de Lange (1704- 1766). Siden midten af 1960’erne har bygningen fungeret som Musikhistorisk Museum under Nationalmuseet. Denne funktionsændring medførte en del uskønne bygnings- og indretningsmæssige ændringer, som i nærværende restaureringsprojekt er blevet kortlagt og tilbageført.

Opgaven med konvertering af det tidligere museum til administrationsbygning for Arkitektforeningen er udført med stor respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Samtidigt har det krævet en omfattende istandsættelse med udskiftning af tag, restaurering af vinduer og beskadiget murværk samt etablering af nye køkken- og toiletfaciliteter. Herudover er der etableret nye elevatorer og niveaufrie belægninger fra fortov gennem port og gårdrum til ny hovedindgang, og alle EL- og VVS- kloak- og ventilations- installationer er udskiftet.

Arkitektforeningen har mange brugere og besøgende i forbindelse med møder og arrangementer. Bygningens hovedindgang er af hensyn til pladsforhold og etablering af niveaufri adgang placeret i baghuset ved nyfortolkning af oprindeligt vognportmotiv. Nye servicefunktioner som anretter-køkken, toilet- og garderoberum er placeret i kælderetagen for undgå store bygningsmæssige indgreb i ejendommens karakteristiske og præsentable rum. De smukt detaljerede rum mod gaden er indrettet som åbent kontormiljø for at understøtte Arkitektforeningens tværfaglige og projektbaserede arbejde. De oprindelige vægfyldninger i disse rum er, i samarbejde med kunstner Margrethe Oddgaard og tekstilproducent, blevet genbeklædt med lærred i afstemte farver.

Bygherre

Karberghus A/S

Ydelser

Totalrådgivning

Byggeledelse

Areal
1.500 m2

Transformering med respekt for brugerne og bygning

Konvertering af den gamle præstegård til administrationsbygning for Akademisk Arkitektforening, er udført under særlig hensyntagen til brugerønsker, byggelovgivning samt bygningens byggetekniske og arkitektoniske rigdom.

https://arkitektforeningen.dk/nyheder/historien-om-abenra-34/