Bellahøj Kirke fra 1962 er tegnet og opført af Tage Nielsen, H+TNTs grundlægger, der var blandt de mest progressive arkitekter i efterkrigstidens Danmark. Den underspillede kirke er opført i 1960’ernes ånd med fladt tag kun afbrudt af en kobberpyramide. H+TNT har siden opført to tilbygninger med respekt for den oprindelige arkitektur.

Bellahøj Kirke ligger på Frederikssundvej omringet af parkområde og historiske naboer som Bellahøjhusene fra 1953, nogle af Danmarks første egentlige etageejendomme, også tegnet af Mogens Irming og Tage Nielsen. De samme arkitekter som slog stregerne til Hotel Europa – Danmarks første højhus (1955).

Tidstypisk arkitektur for 1960’erne

På trods af sin stærke geometriske udformning indgår Bellahøj Kirke i en stille dialog med omgivelserne. De røde mure er en reference til de ikoniske etageejendomme, og kobberpyramidetaget formår at gøre så meget væsen af sig, at det ikke overdøver omgivelserne. Kirken er i udformning og materialer typisk for begyndelsen af 1960’erne med sine flade tage og ubrudte murstensflader og sortmalede, sammenhængende vinduespartier.

Udvidelse af markant arkitektur

Med tiden opstod der et behov for mere plads og en række faciliteter, der er tilsvarende kirkers funktioner i dag. Derfor blev der etableret to tilbygninger med faciliteter såsom kontorer, køkken og mødesal. De nye tilbygninger forbinder kirken med mellemgange i glas, der tilsammen skaber et indre gårdrum – og sammen med en ny forplads skaber udearealerne rum til ophold og leg.

Bygherre

Bellahøj-Utterslev Sogn

Ydelser

Totalrådgivning, Arkitektrådgivning

Areal

400 m2 nybyg, 250 m2 ombygning

Lokation

Hovedstaden, Bellahøj

Previous slide
Next slide

Viderefortolkning af form og materialitet

Tilbygningerne er en viderefortolkning af kirkebygningens ydmyge form og simple materialitet. De nye tilbygninger er opført i røde tegl med stor detaljeringsgrad og flade tage som reference til den eksisterende kirkebygning.

Facaden mod Frederikssundsvej er flyttet ud for at forstærke den rumlige opfattelse af forpladsen – ligesom dybe indsnit i den murede facade understreger bygningernes skulpturelle form og udtrykker tilbygningernes egen identitet.

Derudover er kirkens hvide stenkant i beton forlænget, så den også optræder på tilbygningerne. Herved fremstår kirken med en helstøbt integritet.

Nytænkning af forplads og udearealer

I projektet indgår ændring og reetablering af de omkringliggende udearealer. Den nye forplads’ enkelhed og klare geometri er udvidet med fokus på at bibeholde harmoni med kirken og synliggørelse af kirken. Pladsen tjener til ophold, parkering og leg.

Der er etableret en lille lund med opstammede træer, hvor der er borde og bænke, der ligger strategisk rigtigt i forhold til det nye køkken.

Previous slide
Next slide

Efter en offentlig indsamling på lokalt initiativ blev der indfriet et lokalt ønske om at lægge Ølandsfliser i kirkesalen, våbenhuset og i mellemgange.