Bent Gruppes Vej – Helhedsplan for ombygning og renovering af almene boliger

På henholdsvis Bent Grubbes Vej 3-22 og Marievej 33-39 står 24 murede dobbelthuse. Boligerne er tegnet af den kendte Holbæk-arkitekt Marius Pedersen, og er derfor registreret som bevaringsværdige.

Med respekt for fredningsværdierne, har H+TNT ydet totalrådgivning i forbindelse med ombygningen og renoveringen af de 24 familieboliger – med støtte fra Landsbyggefonden.

Ydelserne dækker blandt andet over bygningssyn på hele bebyggelsen, programmering, skitsering, projektering, budgettering, tilsyn, AMK(p), IKT, beboerkoordinering og byggeledelse samt udbud af genhusning og varsling i samarbejde med boligforeningen og beboerforening.

Et stærkt brugersamarbejde

H+TNT har deltaget i brugersamarbejde i projekteringsfasen ved en række møder med beboerrepræsentanter, hvor blandt andet boligens indretning og indeklima blev drøftet. Arbejderne er udført med etapeopdeling for tilpasning til byggerytmen af miljøsaneringsarbejder.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland, Dines Jørgensen ingeniører og beboerforening. I dette samarbejde har der været stor fokus på at reducering af fremtidige driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger.

Bygherre

Boligselskabet Sjælland

Ydelser

Arkitektrådgivning

Totalrådgivning

Areal

1.800 m2

Helhedsplanens omfang

Udvendige arbejder:

• Tagbeklædning udskiftes
• Døre og vinduer udskiftes
• Omfangsdræn etableres
• Kælderydervægge efterisoleres

Indvendige arbejder:

• Terrændæk udskiftes
• Kælderydervægge renoveres
• Afløbsinstallationer renoveres
• Brugsvandsinstallationer renoveres
• El-installationer renoveres
• Køkken renoveres, udskiftes
• Ændret indretning, ny entre etableres
• Badeværelser flyttes fra kælder til 1.sal
• Skimmelsanering