Boligbyggeri – Pilehøj ved Birkerød

42 nye boliger i punkthuse og facaderenovering

Projektet Pilehøj for K/S Pilehøj Bolig omfatter opførelse af to nye punkthuse samt en renovering af facader på den eksisterende nabobebyggelse.

På grundens sydøstlige hjørne er de to punkthuse opført. Punkthusene består af 3- og 4-rumsboliger. Alle boligerne har udgang til altan eller terrasse på terræn.

Pilehøj fremstår som to punkthuse med hvide facader og felter af lodretstående lærketræslister. Farveskalaen er varierende og harmonisk i samspillet mellem de hvide facader, de lodrette lameller i en varm, brun nuance og altaner samt vinduer i mørkegrå.
De 22 familieboliger er fordelt på tre til fem værelser med størrelser der spænder fra 98 m2 – 136 m2.
Lejlighederne er indrettet, så pladsen udnyttes optimalt, og med udgang til privat altan eller terrasse på terræn, der sikrer lysindfald i alle rum. De store vinduer omfavner udendørsarealerne og kaster lys ind i boligen.

Facaderenovering

Facaderne på bygning 6 og 9 er renoveret så de fremstår moderne og imødekommende, samtidig med de får et farvespil og en sammenhæng med de to nyopførte punkthuse.
De eksisterende ”grønne” facader på de 2 boligbebyggelser bestod af en perforeret metalplade i en mørkegrøn farve, monteret som et facadesystem udenpå et eternitvindstop.

H+TNT har facaderenoveret de nordvestvendte og nordøstvendte facader i form af en forskønnelse.

Bygherre

K/S Pilehøj Bolig

Ydelse

Arkitektrådgivning

Areal

5.900 m2, 20 rækkehuse og 22 lejligheder

Indgangsdørenes nicher er blevet markeret og fremhævet med lodrette lameller i varmebehandlet træ, som giver spil til den mørkegrønne perforeret facadeplade.

Udvendigt på svalegangen er ligeledes opsat felter af lodrette lameller af varmebehandlet træ, opsat på stålkonstruktion, fastmonteret på facade.

I forbindelse med facaderenoveringen er der ligeledes etableret et nyt trappeløb midt på svalegangens lange løb midt på bygning 6 og eksisterende flisegang blev udvidet, så denne føres op langs kantsten til eksisterende parkeringspladser.

Langs bygning 6 etableredes små forhaver af kunstgræs, foran hver enkelt boligenhed.