Boliger på Falkoner Allé

H+TNT har som arkitektrådgiver opført 14 almene familieboliger på Ågade på Frederiksberg.

Den nye boligbebyggelse er fordelt på seks etager og grænser op til Københavns mest befærdede gade – med De Døves Kirke som nabo.

For at skærme mod trafikstøj er projektet udført med store krav til støjreduktion Mod Ågade og kirken er vinduerne udført med dobbeltlag vinduer, der reducerer støjen fra gaden, også når vinduerne er åbne.

Skitseforslag er tegnet af Mangor & Nagel

Boligbebyggelsen arkitektur

Boligbebyggelsens ydermur er beklædt med tegl i rødbrun farve. Mod gården er facaden beklædt med mørke fibercementplader. På svalegangene mod gården er der opsat trælameller, der afskærmer for indkig fra og til naboer. Med tiden skal der plantes planter, der kan vokse op af lamellerne og skærme yderlige samt tilføje et grønt element.

Der er niveaufri adgang til bygningen fra gården og fra Ågade samt elevator fra gadeplan til alle etager. Fra gården er der adgang via trappe og handicaplift til niveau med elevator.

Bygherre

AAB

Ydelse

Arkitektrådgivning med totalentreprenør Thormann

Areal/Omfang:

1.236 m2

Solceller og optimalt dagslys

Taget mod gaden er udført i teglsten – mens taget væk fra gaden er udført med sort eternitskiffer med indbyggede solceller.

For at sikre optimalt dagslys i boliger med skråvægge, er der monteret ovenlys i den skrå væg. Dette giver gennemlyste boliger.