Børnehuset Bakkevej – Udbygning og ombygning af børneinstitution

Transformation af familiebolig til børneinstitution til 100 børn

Børnehuset Bakkevej ligger i et ældre parcelhusområde i Birkerød. Børneinstitutionen var oprindeligt en bevaringsværdig villa, som H+TNT har transformeret og renoveret nænsomt fra familiebolig til børnehus. Med det klassiske gamle hus og den nye tilbygning kombinerer Børnehuset Bakkevej i Birkerød noget gammel og noget nyt.

Arkitektur danner rammer for leg og læring

Indvendigt er villaens 510 m² blevet ombygget til børnerum og personalefaciliteter. Alle rum i børnehuset har deres egen funktion, som understøtter børnenes leg og læring i en kulturel ramme. Der har været stor fokus på hensyntagen til bygningen og omgivelserne samt brugerinddragelse for børnehusets daglige brugere.

 

 

Bygherre:

Rudersdal Kommune

Ydelser:

Totalrådgivning

Projektering

Udbud

Byggeledelse/tilsyn

Indretning

Areal:

1.070 m²

Nyetableret tilbygning

En ny tilbygning på 560 m² tilbygges og med nyt trappe- og elevatorrum, der forbinder den nye- og eksisterende bebyggelse.

Tilbygningen rummer vuggestue, køkken og fælles opholdsarealer. Der er lagt stor vægt på afvekslende rumligheder samt multianvendelighed for at tilgodese institutionens brugere.
Omkring bygningen indrettes ny parkeringsplads og have med legeplads.

Den nye tilbygning er opført efter lavenergiklasse 2015.