Brønnums Hus – Facaderestaurering

Brønnums Hus på Kongens Nytorv er blandt de tidligste danske eksempler på historicismen, kendetegnet ved brug af motiver fra italiensk og fransk renæssance. En bygning fra 1866 med rig og malerisk-plastisk fremtræden tegnet af arkitekten Ferdinand Vilhelm Jensen – og fredet så sent som i 1995. En unik bygning med støbejernsbalkoner og en rigt dekoreret facade med maskeroner, blomsterranker, delfiner, elefanter, havfruer, putti og meget mere.

I 1871 åbnede café ”Brønnum” i stueetagen, og stedet var godt besøgt, ikke mindst af kunstnere og studerende fra det nærliggende Kunstakademi på Charlottenborg men også af skuespillere og sangere fra det ligeså nære Kongelige Teater. Et leben, som har skrevet sig ind i historien om københavnernes kultur- og forlystelsesliv, udfoldede sig her, og det fortsatte helt frem til den sørgelige lukning af etablissementet tilbage i 1980’erne, altså tæt på 100 år senere.

Nyt liv i den gamle bygning

Renoveringen har medført, at huset atter summer af liv. Stueetagen er indrettet til bar igen og 1.– 4. sal udlejes nu efter kontorhotel-koncept for op til 150 lejere, der har deres arbejdsplads og daglige gang i huset. I sagens natur besøges de ofte af kunder og gæster udefra, og derfor har endnu flere direkte adgang til oplevelsen af det historisk markante og betydningsfulde hus.

Bygningens rumdisponering er i store træk ført tilbage til det oprindelige, og den stærkt nedbrudte facade er genoprettet. Flere dekorerede interiører er blevet tilbageført til deres oprindelige storhed, og nye el- og vvs-installationer er udført skjult under plankegulve, nye forsatsvinduer monteret mv. Brolægningen i gården er omlagt i forbindelse med ny kloakering, og gulvet i porten mellem Kongens Nytorv og gården er lagt i massivt egetræ.

Eksempelværdi
Gennem arbejdet med Brønnums Hus har vi bevæget os i sfæren mellem funktion og kulturarv og søgt løsninger, der tilgodeser begge områder ligeværdigt. Med renoveringen af Brønnums Hus er det økonomiske grundlag for fortsat vedligehold og bevaring af en fredet bygning sikret. Det skyldes hovedsagelig beslutningen om, at man med renoveringen tilgodeser muligheden for tidssvarende og fleksibel udnyttelse af husets rum efter kontorhotel-konceptet og det ’sharing is caring’ princip, som husets beboere så bliver en del af. Det er altså accepten af transformation og af ny og forandret brug af huset, som grundlæggende sikrer bevaringen af det kulturbærende og stedsspecifikke.

Brugskvalitet
Med det nye koncept for anvendelse af huset er der fokuseret på optimale muligheder for vidensdeling, samvær og tilgængelighed. Beboeren og den besøgende kan opleve, lære af og lade sig inspirere af et arkitekturhistorisk og typologisk betydningsfuldt hus, som med en egen skønhed og genius loci påvirker krop og sanser.

Bygherre

Karberghus

Ydelser

Arkitektrådgivning

Byggeledelse

Areal

2.500 m2

Udførelseskvalitet med lang levetid

Der er ved renoveringen lagt vægt på valg af materialer og løsninger, som patinerer, ældes og nedbrydes i samme takt. Hermed forlænges overfladers og konstruktioners levetid, vedligeholdelsesproces og -økonomi optimeres og ejendoms- og arkitektonisk værdi sikres.

Vi har på vegne af ejeren forestået myndighedsgodkendelser, udbud, byggeledelse- og økonomi samt fagtilsyn. Inden arbejdet med facaderenovering blev der udført et grundigt forarbejde i samarbejde med restaurerings-arkitekt Bue Beck, dels til brug for ansøgningen til Kulturstyrelsen og dels til brug for selve restaureringsarbejdet.

https://renover.dk/projekt/broennums-hus-office-club/

https://bobedre.dk/boliger/en-af-koebenhavns-mest-ikoniske-ejendomme