Mærsk Tårnet er en udbygning af Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Med sine 15 etager, indkapsler det 75 meter høje forskertårn en række State of the art-løsninger for laboratorier, auditorier og undervisningslokaler, der indfrier kravene for den nyeste teknologiske viden – alt sammen udført efter en vision om ”grænseløse forskerfællesskaber”.

I alt er der opført ca. 24.700 m² laboratorier, kontorer og fællesfunktioner og 18.000 m² auditorier, undervisningslokaler og teknik.

H+ varetog bygherrerådgivning og byggeledelse i udførelsesfasen på Mærsk Tårnet. Opgavens kompleksitet bestod i koordinering af 22 fagentreprisers grænseflader.

H+ varetog den samlede byggeledelse og comissioning herunder projektgranskning, bistand ved udbud, kontrahering med fagentrepriserne, styring af tid og økonomi, koordinering med bygherrens projektledelse, brugergrupper, totalrådgiver og arbejdsmiljøkoordinator, entrepriser og universitetets driftsorganisation.

Top- og bundfoto af fotograf Emil Lund Pedersen

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Byggeledelse, Bygherrerådgivning

Areal

42.700 m2

Team

C.F. Møller, Rambøll, SLA

Lokation

Hovedstaden, København N

Teknisk avanceret byggeri

Udbygningen består af fire lave bygninger, der roterer svagt i forhold til hinanden i en stjerneformet komposition. Bygningen er formet som en trekant med rundede hjørner og afspejler retningen på de omkringliggende veje.

Materialevalg

Materialevalget og farvepaletten matcher det eksisterende Panum. Sammen danner form og materialevalg en bygning, der går i dialog med omgivelserne – herunder det smalle kirketårn på Skt. Johannes Kirke og det eksisterende Panum.

 

Logistik og sikkerhed

Med en beliggenhed i det tætte bymiljø mellem Nørre Allé og Blegdamsvej på Nørrebro havde logistik høj prioritet. For at give plads til den nye bygning og en ny forplads ud mod Blegdamsvej, blev der revet 7.700 kvadratmeter ned.

Under udførsel blev der taget hensyn til den daglige drift ift. sikkerhed og minimering af gener.

Click Here