H+ var bygherrerådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med opførelsen af et nyt fællesmagasin for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. Formålet med Fællesmagasinet er at gøre de rige samlinger tilgængelige for forskere, studerende og undervisere – nationale såvel som internationale. Som bygherrerådgivere var det vores opgave at sikre realiseringen af de funktionelle, æstetiske og arkitektoniske krav i byggeprogrammet.

Det nye Fællesmagasin opbevarer arkiv- og biblioteksmateriale samt natur- og kulturhistoriske genstande. Det er vigtig kulturarv, som skulle sikres de bedste betingelser for et fortsat langt liv, og opgaven stillede derfor krav til det højeste niveau for klimastyring og anden sikring af bygningen. Den relative luftfugtighed skal være konstant og temperaturen skal styres korrekt. Opgaven stillede endvidere en række forskellige krav til adgang og sikring, under hensyn til meget forskellige behov for de to institutioner, der i dag deler faciliteter.

Sammen med Sweco, LETT advokatpartnerselskab og EDC Erhverv bistod vi Slots- og Kulturstyrelsen i alle forhold omkring det nye fællesmagasin. Fra grunderhvervelse, brugerproces og byggeprogram over udbud, udførelse og aflevering til implementering af drift og tekniske anlæg.

 

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen

Ydelser

Bygherrerådgivning

Areal

29.500 m2

Team

Sweco A/S, LETT advokatpartnerselskab, EDC Erhverv 

Lokation

Nordsjælland, Vinge

Analyse af komplekse brugerbehov

Bygherrerådgiverteamet udarbejdede et byggeprogram og sikrede en koordineret proces med inddragelse af parterne i projektet. H+ gennemførte en omfattende brugerproces, der verificerede brugernes funktionskrav og sammenfattede dette i et rumprogram. Brugernes ønsker dannede grundlag for valg af byggegrund samt udarbejdelsen af projektmaterialet til en totalentreprisekonkurrence og totalrådgiverens og byggelederens tilbudsgivning.

Behov og ønsker fra de forskellige projekt- og brugergrupper blev analyseret og prioriteret, således at der var sikkerhed for, at alle behov og ønsker blev indarbejdet i videst mulige omfang.