Bygningsstyrelsen – Rammeaftale Region Hovedstaden

Bygningsstyrelsen har valgt H+ til at stå i spidsen for det team, der skal varetage totalrådgivning for statsligt byggeri i Region Hovedstaden. Rammeaftalen er ét af de største offentlige udbud de seneste år.

Rammeaftalen omfatter totalrådgivning vedrørende nybyggeri, ombygning og vedligehold på alle statens universitets- og kontorejendomme og gælder både fredede og ikke-fredede ejendomme. Bygningsstyrelsen har indgået tilsvarende aftaler med Region Sjælland inkl. Fyn og øerne samt Jylland. Opgaver med honorar op til 3,5 mio. tildeles teamet direkte, mens større opgaver med en anlægssum på op til 100 millioner udbydes i miniudbud blandt de tre rammeaftaleholdere. H+ får derved mulighed for at byde på opgaver i hele landet.

Aktuelt løser vi opgaver på blandt andet:

 • Udenrigsministeriet
 • FN Byen
 • Københavns Politigård
 • Søfartsstyrelsen
 • Finansministeriet
 • Justitsministeriet
 • Københavns Universitet, Højbakkegårds Alle i Taastrup
 • Panum Instituttet
 • Campus Frederiksberg
 • Universitetsparken i København
 • GEUS, Øster Voldgade 10
 • DPU Emdrup
 • Hillerød Politi
 • Helsingør Politi

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning

 

 

Vores mangeårige samarbejde med Bygningsstyrelsen har givet os et indgående kendskab til rammeaftalens ejendomsportefølje, og vores ambition er at skabe de bedst mulige rammer for fremtidens kontor-, undervisnings- og laboratoriebyggeri.

Rammeaftalen løber indtil 2021 med mulighed for at blive forlænget med op til to år.

Udover Bygningsstyrelsen kan en række universiteter og ministerier også benytte aftalen.

RELATEREDE PROJEKTER