Bygningssyn på Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje

H+TNT har forestået bygningssyn for Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje. Denne portefølje udgør et samlet areal på omkring  260.000–270.000 kvm.

Bygningssynet er udført som visuelle registreringer og vurderinger af synlige og tilgængelige bygningsdele og deres medfølgende tekniske anlæg. Dette er med henblik på at lave en vurdering af bygningernes brugsmæssige- og tekniske tilstand.

Bygningssynet udmøntes i en rapport, der har til formål at give Hvidovre Kommune et grundlag for at sikre, at bygningernes brugsmæssige- og tekniske tilstand opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde, samt at den energimæssige stand om muligt forbedres. Bygningssynet indeholder desuden  indtastning af alle data i den kommunale ejendomsdatabase, som er Digital Bygnings Data (DBD).

Ejendomsporteføljen omfatter ejendomme af forskellig alder, størrelse og type, og ejendommene er bestykket med tekniske installationer af forskellig art og i forskelligt omfang. Den  består af blandt andet af daginstitutioner, skoler, feriekolonier, plejehjem, administrationsbygninger samt idræts- og motionsfaciliteter. Idrætsanlæggene har isanlæg til skøjtebaner og specielt vandanlæg til svømmehallerne.

Bygherre

Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

260.000–270.000 m2

Ejendomsporteføljen er opdelt i tre typer ejendomme;

  • Kommunale ejendomme: Ejendomme som kommunen ejer og selv anvender.
  • Udlejningsejendomme: Ejendomme som kommunen ejer og udlejer til beboelse eller erhvervsformål.
  • Lejede ejendomme: Ejendomme som kommunen lejer, herunder selvejende institutioners indlejede ejendomme.