H+TNT har forestået bygningssyn for Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje, der udgør et samlet areal på omkring  260.000–270.000 m2. Bygningerne består hovedsageligt af daginstitutioner, skoler, feriekolonier, plejehjem, administrationsbygninger samt idræts- og motionsfaciliteter.

Ejendomsporteføljen omfatter ejendomme af forskellig alder, størrelse og type, og ejendommene er bestykket med tekniske installationer af forskellig art og i forskelligt omfang. Ejendomsporteføljen er opdelt i tre typer ejendomme:

Kommunale ejendomme: Ejendomme som kommunen ejer og selv anvender. 

Udlejningsejendomme: Ejendomme som kommunen ejer og udlejer til beboelse eller erhvervsformål. 

Lejede ejendomme: Ejendomme som kommunen lejer, herunder selvejende institutioners indlejede ejendomme.

Bygningssynet udmøntes i en rapport, der har til formål at give Hvidovre Kommune et grundlag for at sikre, at bygningernes brugsmæssige- og tekniske tilstand opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde, samt at den energimæssige stand om muligt forbedres. Bygningssynet indeholder desuden  indtastning af alle data i den kommunale ejendomsdatabase, som er Digital Bygnings Data (DBD).

Bygherre

Hvidovre Kommunes ejendomsportefølje

Ydelser

Arkitektrådgivning, Bygningssyn

Areal

ca. 260.000–270.000 m2