H+TNT er arkitektrådgiver på opførelsen af 110 familieboliger “Cikoriehaven” i Nærheden; et udviklingsområde midt i Hedehusene  i gåafstand til skov og natur men samtidig helt tæt på Roskilde og København og kort til dagligdagens gøremål – i nærheden af det hele. Et sted til dem, der vil have naboskab og legepladser nede i gården side om side med fælleshus, udekøkken og orangeri. Boligbebyggelsen opføres etapevis og certificeres til DGNB Guld, hvor alt fra fællesskab til indeklima og nærhed til den vilde natur er med til at skabe boliger af høj kvalitet.

110 andelsboliger skyder op i Søkvarteret, som ligger i den østlige del af den nye bydel; Nærheden. Her nyfortolkes forstadslivet i en levende og grøn bydel med fokus på fællesskab med legeplads, fælleshus, udekøkken og orangeri. Boligerne fordeler sig på rækkehuse, etageboliger og punkthuse med 2, 3 eller 4 værelser, der spænder fra 67 til 122 m2. Alle boliger er udført med rummelige køkkenalrum, der har direkte adgang til syd- eller vestvendt altan eller terrasse, der udgør de mere private former for uderum.

De forskellige bygningskroppe danner tilsammen rammen om det store grønne fællesrum, samtidig med at de, med deres placering og retning, fastholder hjørnerne og gadelinjerne. For at skabe optimale dagslysforhold er bygningerne er placeret, så de skygger mindst mulig for hinanden – og deres indbyrdes afstande er tilrettelagt, så der opstår lys og luft mellem husene.

Alle boligerne opføres med  tilhørende faciliteter for affaldshåndtering, kælder til teknikrum, depotrum, cykelparkering og udearealer. De fælles friarealer etableres med en egnsagtig vegetation med græsser og urter samt fritstående træer og buske, som fremmer biodiversiteten.

Bygherre

AG Gruppen

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

10.500 m2

Team

NærHeden, Høje-Taastrup Kommune, AFRY

Lokation

Nordøstsjælland, Hedehusene

Previous slide
Next slide

Fællesskabet som omdrejningspunkt

Boligernes placering er bygget op efter et princip, hvor man ankommer til bygningerne fra gårdrummet. Dette skaber tilfældige møder beboerne imellem – og skaber derved rum for dyrkelse af det store fællesskab, som er ét af Cikoriehavens fineste formål. Derudover er de fælles faciliteter som legeplads, fælleshus, udekøkken og orangeri med til at fremme den vision. 

Fælleshuset er opvarmet og har både toilet-, køkken- og garderobefaciliteter. Her er der mulighed for at slå den store foldedør op mellem orangeri og fælleshus og invitere til fest, fællesspisning og alt der imellem.

Tre boligtypologier

Søkvarteret er karakteriseret ved, at bebyggelser og landskab i højere grad er integreret og ved en høj tæthed. For at skabe synergi mellem den nye boligbebyggelse og den eksisterende, har vi derfor lagt vægt på at udføre projektet med variation og tæthed i bebyggelsen.

Der er arbejdet med et varieret arkitektonisk udtryk på matriklen for at bryde skalaen og skabe et tilhørsforhold til sin ‘egen’ bygning med særtræk, der adskiller sig fra de øvrige boligtyper. Vi har derfor valgt at introducere tre boligtypologier; etageboliger i 3-5 etager i nuancer af røde sten, punkthuse i 5-6 etager i nuancer af gule sten og rækkehuse i 2 etager i nuancer af grå sten. De tre boligtypologier er også med til at skabe variation i bebyggelsen og relaterer sig derved til sine omgivelser.

Previous slide
Next slide

Boligernes placering er bygget op efter et princip, hvor man ankommer til bygningerne fra gårdrummet. Dette skaber tilfældige møder beboerne imellem – og skaber derved rum for dyrkelse af det store fællesskab.