H+TNT var arkitektrådgiver på Copenhagen Bio Science park (COBIS), som er et center for bioteknologisk og farmaceutisk forskning og udvikling; Københavns første rendyrkede forskerpark. Det nye forskningsbyggeri omfatter moderne faciliteter for forskning herunder laboratorier, der kan tilpasses efter behov og indrettes som klasse 2-laboratorier.

Det nye forskningsbyggeri ligger på Tagensvej tæt ved forskningsmiljøerne på både Panum og Rigshospitalet. Derudover grænser COBIS op ad Universitetsparken, der hører til Københavns Universitet, for hvem H+ har forestået Energirenovering af bevaringsværdigt undervisningsbyggeri i Universitetsparken. COBIS indgår dermed i et større universetsfællesskab.

Forskningsbyggeriet er opført på initiativ fra DTU Science Park i samarbejde med Symbion, som er et iværksættermiljø for innovative startups og virksomheder. Grundideen var at skabe et, hvor bioteknologiske og farmaceutiske ideer fra universitetsmiljøerne kan udvikles og blomstre.

Ét af byggeriets helt store formål er at tilbyde forskningsfaciliteter til nyetablerede forskningsvirksomheder. 

Bygherre

COBIS

Ydelser

Arkitektrådgiver

Areal

ca. 10.000 m2

Team

Landvad Arkitekter

Lokation

Hovedstaden, København N

Kontor- og laboratoriefaciliteter

Byggeriet er opført som to rektangulære kontor- og laboratoriefløje, hvorimellem der er placeret et centralt atrium med krydsende gangbroer. De rektangulære kontor- og laboratoriefløje er opført i fem etager er forsynet med elevatorer og tre installationsskakte.

Mellem fløjene er der etableret gangbroer på hver etage. Gangene skaber visuel kontakt mellem fløjene og er opdelt af en række større rum til laboratorier og mindre rum til kontor- og møderum.

Bygningens stueplan indeholder de mere offentlige arealer, der ligesom gangbroerne er udlagt til mødested for udvekslinger på tværs af fag og faggrænser.

Klasse 2-laboratorier

Det nye forskningsbyggeri fungerer som et inkubatormiljø, hvor nyetablerede forskningsvirksomheder kan leje sig ind.

For at imødekomme forskellige behov er laboratorierne er umøbleret, mens deres rengøringsvenlighed, overflader og tæthed gør, at de kan indrettes som klasse 2-laboratorier.

Virksomheden kan dermed udføre arbejde, der indebærer lav risiko.