COBIS Copenhagen Bio Science Park

Ny forskerpark i Universitetsparken

Copenhagen Bio Science park (COBIS), Københavns første rendyrkede biotekforskerpark, er et samarbejde mellem Symbion og Scion DTU. Grundideen er at skabe et inkubatormiljø, hvor bioteknologiske og farmaceutiske ideer fra universitetsmiljøerne kan udvikles og blomstre.

I udformningen af bygningen er der lagt vægt på fleksibilitet, så lokalerne let kan tilpasses brugernes behov.

Bygningen er enkelt disponeret med to rektangulære kontor- og laboratoriefløje, hvorimellem der er placeret et centralt atrium med krydsende gangbroer. De rektangulære kontor- og laboratoriefløje er enkelt opbygget i fem etager samt taghus og er forsynet med tre installationsskakte, elevator og toiletter.

Mellem fløjene etableres der broer, der dels skaber kontakt vandret mellem fløjene, og dels giver mulighed for at etablere opholdsgrupper, møderum mv. ude i atriet, og dermed skabe et interaktivt, smukt og interessant atrium.

Bygherre:
COBIS

Areal:
1. etape 5.000 m² / 2. etape 7.000 m²

Ydelser:

Projektering

Tilsyn

 

Samlingspunkt

Bygningens stueplan indeholder de mere offentlige arealer, der ligesom gangbroerne er udlagt til mødested for udvekslinger på tværs af fag og faggrænser.