Dammene – Helhedsplan for ombygning og renovering af 163 rækkehuse

Bebyggelsen er opdelt i fem områder, som alle afgrænses af et vej- og stisystem.  Bebyggelsen består af i alt 163 rækkehuse uden kælder fordelt på 22 stokke.

Husenes indretning og planløsninger fremstår i dag ikke som tidssvarende, men rummer gode muligheder for ombygning.

Med udgangspunkt i helhedsplanen for renovering af bebyggelsen, renoveres i alt 158 ud af de 163 boliger – for at løfte den nuværende bebyggelse op til en nutidig og moderne standard.

Gennemgående renovering sikrer nutidig standard

Renoveringsarbejderne udføres i etaper over en 3-årig periode med ca. 20 boliger pr. etape. Under renoveringsarbejderne genhuses beboerne midlertidigt i en pavillonby opstillet i området. Der foretages en gennemgribende renovering af den samlede bebyggelse som omfatter såvel indvendige som udvendige bygningsdele og tekniske installationer. Ved renoveringen bringes bebyggelse derfor op til en nutidig og moderne standard.

Husene har en række bindinger i form af bærende vægge, disse er indtænkt i forslag for fremtidig indretning. Det er en forudsætning at ombygge husene således at de vil opfylde kvalitetsniveau C for tilgængelighed. I den forbindelse har vi foreslået at koten for overside gulv sænkes således at den nødvendige, udvendige, rampeopbygning minimeres.

Bygherre

Lejerbo

Ydelser

Arkitektrådgivning

Udarbejdelse af helhedsplan

Projektering

Fagtilsyn

Projektopfølgning

Areal

13.000 m2

Omfattende energirenovering

De udvendige arbejder omfatter facade- og tagarbejder, efterisolering, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af lette facadepartier samt elinstallationer.

Indvendigt nedtages “ikke bærende vægge” som erstattes af nye. Der udføres nyt terrændæk og nye gulve, udskiftning af indvendige døre, nye køkkener samt nye VVS installationer, nyt ventilations-system og nye elinstallationer.

Der etableres desuden ny indvendig afløbsinstallation samt kloakinstallation under terræn med nye kloakfodbøjninger i terrændæk samt udførelse af ny fjernvarmeinstallation med nye rør og radiatorer.

RELATEREDE PROJEKTER