H+TNT var arkitekt- og landskabsrådgiver på totalentreprisen for 69 almene familieboliger på dampmøllegrunden i Ringsted. Dele af det eksisterende dampmøllekompleks var bevaringsværdigt. Den nye boligbebyggelse er derfor af høj arkitektonisk kvalitet, der skal leve op til og forsvare nedrivningen af de bevaringsværdige bygninger. Med klare referencer til den gamle bygningsvolumen og facade skyder to boliglænger i 5 etager op på den tidligere dampmøllegrund med grønne udearealer og tilhørende p-arealer.

Ringsted Kommune ønskede etablering af en ny boligbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet for at sikre, at den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse kun blev nedrevet ifølge af et konkret byggeprojekt med høj arkitektonisk kvalitet. Den nye bebyggelse skulle udformes med respekt for byens karakter som en kompakt randbebyggelse med facader i røde teglsten og med røde sadeltage. Netop tagene understreges som en del af byrådets intention om at bevare Ringsted som ”byen med de røde tage”.

Ringsted Dampmølle blev oprindeligt opført i 1881 af møller I.C. Frandsen. Den kendte røde bygning på stedet er dog opført efter en ødelæggende brand i 1922. Bygningerne har midlertidig stået tomme i en længere årrække efter møllen blev nedlagt i 2004.

I overensstemmelse med lokalplanen har udformningen af facaden klare referencer til den gamle bygningsvolumen og facade. Det var et krav, at bebyggelsen fremstår i afsnit, der falder i etagehøjde og følger terrænfaldet mod syd. Denne opdeling i afsnit medvirker også til, at bebyggelsens generelle proportioner indpasses i området og den omliggende bebyggelses skala. Facaderne er udført i teglsten i to forskellige røde nuancer, der skifter ved hvert højdespring for at understrege byggeriets inddeling af bygningsvolumen.

Bygherre

Boligselskabet Alliken v/Domea

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

4.978 m2

Team

OJ Rådgivende Ingeniører, Dansk Boligbyg A/S 

Lokation

Midtsjælland, Ringsted

Previous slide
Next slide

Projektansvarlig Lars Kristensen fra Dansk Boligbyg: “Der har været et godt flow under hele byggeriet. Alle involverede har ydet en stærk fælles indsats. Det gælder alle fra bygherre til underentreprenører. Derudover har samarbejdet med OJ og H+TNT været tillidsfuldt og konstruktiv.”

Gennemlyste boliger 

Ankomsten sker primært via gårdrum, hvor der er etableret niveaufri adgang til kompleksets fire trapperum med elevator. Adgangen til de enkelte boliger sker fra trapperummet eller fra korte altangange, som er indskrevet i bygningskroppen.

Boligerne varierer mellem 69 m2 og 111 m2 – og fordeler sig på 35 trerums boliger, 32 firerums boliger samt 2 torums boliger. Alle boligerne er gennemlyste med en gennemgående opholds- og spisestue med åbent køkken, hvorfra der er adgang til bad og soveværelser i rummelige størrelser.

Endvidere bidrager brede vinduespartier fra gulv til loft til gode dagslysbetingelser – ligesom der etableres private altaner på de syd og vestvendte facader, som vender mod gårdrummet. Herved udnyttes dagslyset til fulde.

Previous slide
Next slide

Udearealer

Langs bygningen er der etableret hævede plinte til opholds- og adgangsarealer i stueplan med ramper fra terræn til plintene for at sikre niveaufri adgang til boligerne.

Mellem p-arealerne og de bygningsnære udearealer er der etableret et grønt gårdrum med græsbevoksning. Den bevaringsværdige blodbøg ved indkørslen fra Hovmarksvej og valnøddetræet længere inde på grunden er bevaret og der er angivet placering for erstatningstræet ved opholdsarealet.

Endvidere er der etableret overdækket cykelparkering tre centrale steder på grunden samt to affaldsstationer i hver sin ende af bebyggelsen.