Deloitte bygningen – Ombygning og transformation af historisk bygningsmasse til moderne undervisningsfaciliter

Ejendommen på H.C. Andersens Boulevard 2-4 er oprindeligt tegnet af arkitekt Albert Oppenheim i 1919 for Revisions- og Forvaltnings-Institutet, som indviede byggeriet i 1920. Revisions- og Forvaltnings-Institutet blev senere fusioneret ind i Deloitte og ejendommen er siden blev kendt som Deloitte bygningen.

Deloitte Bygningens stueetage samt 1. sal er ombygget til undervisningslokaler for Niels Brock. Bygningen er indrettet til flerbrugerejendom; hvor Niels Brock vil optage dele af øvre kælder samt stueetagen og hele 1. sal, mens Slots & Kulturstyrelsen samt Kammeradvokaten optager resten af ejendommen.

Ejendommen er registreret med høj bevaringsværdi SAVE 2 og hjørnet mod H.C Andersens Boulevard og Hammerichsgade ligger indenfor fortidsminde beskyttelseslinje, mod Ørstedparken og Jamers Torv.

Moderne undervisningsfaciliteter til 600 kursister

Ved ombygningen er der etableret undervisningslokaler i det tidligere kontorareal for 600 kursister, disse er suppleret af administrationsfaciliteter. Niels Brocks nye undervisningslokaler udspringer af indretningsdesign, der understøtter læringsprincipper og et lyst og imødekommende indeklima – og dermed skaber rammerne for moderne undervisningsfaciliter med grupperum og fællesrum med fokus på åbne og imødekommende læringsmiljøer.

Undervisningslokaler, administration og kantine er indrettet med akustikregulerende elementer som en integreret del af indretningen. De nye undervisningslokaler er placeret i en logisk og rationel sammenhæng, med mulighed for optimal udnyttelse af de tilgængelige kvadratmeter. Undervisningslokalerne suppleres af en række mindre grupperum fordelt på begge etager. Administration og ledelse er placeret i stueetagen tæt ved indgangen og kan derved agere receptionsfunktion.

Bygningen er brandsikret og der er sikret tilgængelighed blandt andet ved etablering af niveaufri adgang ved den nye hovedindgang, hvor en nyetableret rampe samt trappeanlæg i granit udligner niveauforskellen.

Bygherre

ATP Ejendomme

Ydelser

Totalrådgivning

Arkitektrådgivning

Areal

5.100 m2

Brugerinvolvering

Ejeren ATP Ejendomme og de kommende brugere/lejere har været involveret gennem hele projektforløbet.