Det nye Bytoften – Bæredygtige boliger

H+TNT har etableret 114 nye familieboliger i Det nye Bytoften i Gladsaxe.

Det nye Bytoften er udført som en tæt bebyggelse, som indgår i nært samspil med de fælles friarealer. Boligerne er opført som rækkehuse i en eller to etager fordelt på ni boligklynger.

Alle boliger har udgang til en forhave, der vender ud mod det fælles gårdrum, samt til en mere privat have, der orienterer sig mod det store grønne friareal. De to haver giver mulighed for sol på begge sider, om morgenen og om aftenen.

H+TNT har forestået beboerinddragelse i hele projektforløbet.

Minimalt vedligehold

Boligbyggeriet er udført som et bæredygtigt byggeri med et lavt forbrug af el, vand og varme. Husene er opført i lavenergiklasse 2015 og har fjernvarme og balanceret ventilation

Den kulbrændte D78 mursten fra Petersen Tegl er vedligeholdesfri. Derudover indgår farvespillet i synergi med de gule sten i Egegård Skole, der grænser op til bebyggelsens nordøstlige hjørne.

På de skrå tage er der tagpap, og på de flade tage udføres grønt sedum. Vindues- og dørpartier er udvendig i hvid aluminium.

Ydelser

Totalrådgivning

Skitsering

Projektering

Udbud

Byggeledelse

Tilsyn i hovedentreprise

Bygherrer

Gladsaxe almennyttige Boligselskab
v./DAB

Areal

11.700 m2

Boligernes disponering

Boliggrupperne er udformet med gårdhavehuse, der danner mindre grønne gårdrum, hvor der er mulighed for parkering. En intern fordelingsvej, med supplerende p-pladser, giver adgang til de forskellige boliggrupper.

Bebyggelsens disponering og placering er nøje overvejet i forhold til støjpåvirkning fra Motorringvej 3. Boligklyngerne og de private haver orienterer sig mod det græsbeklædte fællesareal, hvor store solitære træer er bevaret.