H+TNT har etableret 114 nye familieboliger i Det nye Bytoften, et udviklingsområde i Gladsaxe, hvor social- og økonomisk bæredygtighed spiller en central rolle.

Det nye boligområde er opført som en tæt bebyggelse af rækkehuse i en eller to etager fordelt på ni boligklynger, som indgår i nært samspil med de grønne udearealer.

Bebyggelsens disponering og placering er nøje overvejet i forhold til støjpåvirkning fra den nærliggende motorvej.
Alle boliger har udgang til en forhave, der vender ud mod det fælles gårdrum samt til en mere privat have, der orienterer sig mod sig mod det græsbeklædte fællesareal, hvor store solitære træer er bevaret. Dette skaber ramme for tilfældige, spontane møder beboerne imellem. De to haver giver mulighed for sol på begge side, sådan at beboerne kan nyde solen både morgen og aften.

H+TNT har forestået beboerinddragelse i hele projektforløbet.

Bygherre

Gladsaxe almennyttige Boligselskab – DAB

Ydelser

Totalrådgivning

Areal

11.700 m2

Lokation

Gladsaxe

Minimalt vedligehold

For at efterkomme ønsket om at skabe økonomisk sunde boliger, har vi prioriteret at skabe boliger med et lavt forbrug af el, vand og varme.
Den kulbrændte mursten er vedligeholdesfri og bidrager til et rigt farvespil. Derudover indgår farvespillet i synergi med de gule sten i Egegård Skole, der grænser op til bebyggelsens nordøstlige hjørne.
De skrå tage er udført med tagpap, mens de flade tage er udført med grønt sedum som en reference til de grønne omgivelser.

 

Boligernes typologi

Boligbebyggelsen er opført som modulbyggeri og er udført med stor gentagelseseffekt med variationer af samme tema i de ni boliggrupper.

Tilgængelighed

Hver af de ni boligklynger er udformet som et gårdhavehus med mindre grønne gårdrum med mulighed for parkering. En intern fordelingsvej, med supplerende p-pladser, giver adgang til de forskellige boligklynger.