H+TNT varetog rollen som totalrådgiver på udførelsen af det nye Ørbygård Plejehjem. Målet var at modernisere det eksisterende plejehjem med 82 nye boliger og center- og plejefaciliteter. Omfattende brugerinddragelse var medvirkende til at skabe et nyt plejehjem, som både beboere, personale og pårørende er glade for og føler sig godt tilpas og trygge i.

For at skabe plads til udvidelsen af boliger blev dele af det eksisterende plejehjem revet ned, hvorefter der blev tilbygget et nyt plejehjem i forlængelse af det eksisterende plejehjem, som blev renoveret og ombygget.

Det nye plejehjem indeholder fem boliggrupper med fællesrum og servicefaciliteter fordelt i en 2 og 3 etagers bebyggelse med kælder. Byggeriet er i sin arkitektur tilpasset det eksisterende plejehjem, der efter ombygningen består af reception, produktionskøkken, café, samlingssal og dagcenter.

Brugerinddragelse

For at skabe de bedst mulige rammer for Ørbygårds beboere forestod H+TNT brugerinddragelses processer og workshops med centrets beboere, personale og pårørende for at få det nødvendige indblik i, hvordan det nye plejehjem bedst muligt kunne understøtte en god oplevelse af kvalitet for alle der opholder sig og arbejder på Ørbygård.

 

Bygherre

Rødovre Kommune

Ydelser

Totalrådgivning, Byggeledelse

Areal

6.650 m2

1.750 m2 kælder

Team

Dominia, Lea Nørgaard Landskab

Lokation

Hovedstaden, Rødovre

Previous slide
Next slide

Modernisering af plejefaciliteter 

Det nye Ørbygård Plejehjem er ombygget og renoveret med øje for at skabe moderne boliger og fysiske rammer, der tager udgangspunkt i beboernes og personalets ønsker og behov. Resultatet er større boliger, badeværelser og terrasser ved fællesrummene samt en modernisering af de eksisterende fælleslokaler, der skaber gode rammer for fællesskab.

Plejehjemmet er indrettet, så borgerne kan være så selvhjulpne som muligt, samtidigt med at plejepersonalet får de mest hensigtsmæssige arbejdsbetingelser og et sundt arbejdsmijø. Indretningen gør, at plejeboligerne også henvender sig til somatiske og demente beboere.

Moderne plejefaciliteter med velfærdsteknologi

Der var stort fokus på at modernisere plejehjemmet og understøtte dagligdagen med velfærdsteknologi, blandt andet ved hjælp af automatiske højdejusterbare toiletter og håndvaske. Sanserum med musik, billeder og afslapningsmøbler. Derudover er der etableret et it-system for fremtidig tilslutning til eksempelvis faldunderlag.

Der er opsat markiser for alle vinduer – både for at sikre det ønskede lysforhold for beboerne samt energioptimere bygningen. Derudover blev der etableret solceller som yderligere energioptimering. Kælderen er bygget og ombygget så den i højere grad kan understøtte plejehjemmets funktioner, herunder med kontorfaciliteter, vaskerum, teknikrum og depoter til driften.

Previous slide
Next slide

Oplevelsesrige udearealer

Mellem bygningerne er der placeret et samlende haveanlæg med vandbassin, gang- og opholdsområder med aktivitetsanlæg, der skal motivere til bevægelse og oplevelser.

Haveanlægget er anlagt med græsser, buske og træer med forskellige farver og dufte, der stimulerer sanserne. Derudover er der etableret siddefaciliteter til både korte og lange ophold, der skal inspirere beboerne til at være en del af det daglige fællesskab.

Plejehjem i drift under udførsel

Ørbygård Plejehjem skulle under hele byggeprocessen være i drift, hvilket stillede høje krav til den logistiske planlægning af både arbejde, varslinger og genhusning. H+TNT gennemførte en række workshops med beboere og personale for at sikre, at plejehjemmet kunne forblive i fuld drift 24 timer i døgnet og fortsat være åbent for besøgende.

Flerfaset plejebyggeri

Projektet blev udført som flerfaset byggeri med to overordnede etaper. Den etapevise løsning blev valgt for at holde plejehjemmet i drift, samtidig med at det var muligt at færdiggøre én etape af byggeriet med tilhørende landskab, som gjorde genhusningen/intern beboerrokade nemmere.

Personale og beboernes input var yderst værdifulde ift. at skabe en byggeproces, hvor Ørbygård gennem hele forløbet kunne tilbyde deres beboere den bedst mulige pleje og samtidig opleve så få gener som muligt.

Den etapevise udførelse af arbejdet betød, at genhusningen af beboerne skete smidigt og uden udfordringer og med et minimum af gener.