H+TNT var arkitektrådgiver på opførelsen af 103 almene familieboliger i totalentreprise. Boligbebyggelsen på Lerpøtvej er opført som punkthuse og rækkehuse med grønne mellemrum; et trygt og roligt boligmiljø for børnefamilier i centrum af Varde.

Boligbyggeriet er opført som seks længder á 87 etageboliger samt 16 boliger fordelt på toplans rækkehuse. Boligerne spænder fra 66 m2 til 115 m2 og rummer hhv. to-, tre eller fire værelser for at imødekomme beoernes individuelle behov for rumlighed.

Trygge udearealer

De to boligtypologier er placeret i husrækker adskilt af boliggader med minimal trafik som afsætningspladser. Således danner de nye boliger et trygt og roligt sted at færdes for børnefamilier.

Husrækkerne danner en bevægelse op gennem bebyggelsen fra øst mod vest – og et centralt beliggende areal friholdes til fælles opholdsareal for områdets beboere. Dette areal er etableret som grønne kiler på tværs af området, adskilt af en slynget sti med forbindelse til Lerpøtvej.

Alle boliger i stueplan har adgang til opholdsarealer på terræn, mens boliger på de øvrige etager har en altan ud mod landskabet.

Bygherre

Domea 

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

9.700 m2

Team

OJ Rådgivende Ingeniører A/A

Lokation

Sydjylland, Varde

“Vi er mere end tilfredse med byggeriet. Vi har holdt tidsplanen og budgettet på ca. 200 mio., og så har byggeudvalget i Domea Varde endda fået tilføjet forbedringer i forhold til de oprindelige tegninger. Altanerne er blevet større, og flere køkkener er blevet flyttet rundt, så rumfordelingen er blevet mere funktionel.”

Per Lønborg Andersen, kundechef for Domea Varde

Boligernes arkitektur

Bygningerne fremstår som murede volumener i tegl med flade tage. Facaderne er udført som blødstrøgne teglsten i gul nuance samt skiffer sålbænke. Mindre bygningsdele på rækkehusene samt skure i terræn er udført i træ, der fremstår i natur, sort eller mørk grå.

Altaner og lodrette spring i facaden bidrager med rytme og skyggedannelse på facaderne. Bygningernes facadespring og forskydninger sammen med skiftene mellem to-, tre- og fireetagers højde danner et forløb af skiftende rumdannelser i boliggaderne.