Digterparken i Varde – 103 nye almene familieboliger

103 nye almene familieboliger er skudt op i digterkvarteret i Varde, deraf navnet Digterparken i Varde. Boligbebyggelsen på Lerpøtvej udgøres af seks etageboligblokke med grønne mellemrum – og skaber nu rammen om et trygt og roligt boligmiljø for børnefamilier.

Ligeledes afspejler de varierende boligstørrelser beoernes individuelle behov for rumlighed.

I boligbebyggelsens seks længder er der etableret 8 toværelses-, 71 treværelses-  og 8 fireværelses-boliger. Udover etageboligerne er 16 fireværelses-boliger etableret som toplans-rækkehuse.

Trygge udearealer

Boligerne er placeret i husrækker adskilt af boliggader med minimal trafik, da der kun etableres afsætningspladser på disse. Således danner de nye boliger et trygt og roligt sted at færdes for børnefamilier.

Husrækkerne danner en bevægelse op gennem bebyggelsen fra øst mod vest – og et centralt beliggende areal friholdes til fælles opholdsareal for områdets beboere. Dette areal etableres som grønne kiler på tværs af området, adskilt af en slynget sti med forbindelse til Lerpøtvej.

Alle boliger i stueplan har adgang til opholdsarealer på terræn, mens boliger på de øvrige etager har en altan ud mod landskabet.

Bygherre

DOMEA

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

9.700 m2

Bygningerne fremstår som murede volumener i tegl med flade tage. Facaderne er udført som blødstrøgne teglsten i gul nuance samt skiffer sålbænke. Mindre bygningsdele på rækkehusene samt skure i terræn er udført i træ, der fremstår i natur, sort eller mørk grå.

Altaner og lodrette spring i facaden bidrager med rytme og skyggedannelse på facaderne. Bygningernes facadespring og forskydninger sammen med skiftene mellem to-, tre- og fireetagers højde danner et forløb af skiftende rumdannelser i boliggaderne.