Dronningegården – Renovering af fredet ejendom

Dronningegårdens fredede byggeri ligger tilbagetrukket mellem Kongens Have, Kongens Nytorv og Amalienborg – omgivet af majestætiske anlæg og bygninger til alle sider. tnt arkitekter forestår renoveringen af ejendommene Christians- og Kongegården i Dronningegården for Patrizia Danmark.

Boligbebyggelsen Dronningegården i indre København er tegnet af Arkitekt Kay Fisker, C.F. Møller og Svenn Eske Kristensen i årene 1943-1953. Ejendommene og hele bebyggelsen Dronningegården er fredet i 1995.

Ejendommen er opført i 9 etager og udformet som gavlhuse af røde mursten med profiler og indfatninger i gule mursten. Tagene er saddeltage belagt med røde tegl. De enkelte gavlhuse er inddelt i partier af seks fag adskilt af en lidt lavere sammenbygning i to fag. Disse rummer indgangspartierne og murværket er udsmykket med gule mursten i mønster.

I forbindelse med renoveringsprojektet bibeholdes de originale arkitektoniske værdier for bygningen, således at de udskiftede elementer vil ligge så tæt op af de eksisterende som muligt.

Bygherre

Patrizia Danmark

Ydelser

Totalrådgivning

Renoveringen i Dronningegården (Christians- og Kongegården) omfatter følgende:

  • Udskiftning af vindues, -og dørpartier 400 stk.
  • Udskiftning af zink tagrender og nedløb
  • Udskiftning af paptagene og inddækninger til ovenlys og glastag
  • Tegltagene på hele ejendommen gennemgås, og ødelagte sten udskiftes med sten svarende til originale
  • Facademuren eftergås for forvitrede fuger, ødelagte mursten samt sætningsrevner