DSB – Vedligeholdelsessyn af 650.000 m2

DSB’s bygninger spreder sig i hele landet. Det er en af Danmarks største største og mest varierede ejendomsporteføljer.

Nu skal standen af en meget stor del af bygningsmassen afdækkes og registreres.

I et team med Niras syner vi 650.000 m² fordelt på 2.000 bygninger, som vi over 8 år skal forbi 2,5 gange. Noget, der giver os mulighed for at systematisere opgaven. Registreringerne skal have en 10-årig horisont, så DSB kan sammenfatte 10-årige vedligeholdelsesplaner og efterslæbsopgørelser pr. bygning og for hele bygningsmassen.

DSB’s bygninger spreder sig i hele landet. Det er en af Danmarks største største og mest varierede ejendomsporteføljer. Standen af en meget stor del af bygningsmassen er i fuld gang med at blive afdækket og registreret.

Vi skal gennemføre bygningssyn og registrere vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesefterslæb på udvalgte bygninger og tekniske anlæg for DSB i hele landet.

Bygherre

DSB

Ydelser

Bygningssyn

Areal

650.000 m2

To mål med bygningssyn

DSB har to overordnede mål med at gennemføre et bygningssyn af bygningsmassen. For det første ønsker DSB en opgørelse over det samlede vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningsmassen. For det andet ønsker DSB et operationelt grundlag for planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af bygningsmassen.