DSB’s bygninger spreder sig i hele landet. Det er en af Danmarks største største og mest varierede ejendomsporteføljer. H+ yder sammen med Niras rådgivning og bistand vedrørende bygningssyn for DSB Ejendomme gennem en 8-årig periode. Bygningssynene omfatter DSB’s syn af tekniske anlæg inklusiv registrering heraf.

I et team med Niras syner H+ 650.000 m² fordelt på 2.000 bygninger, som vi over de næste 8 år skal forbi 3 gange.
Registreringerne skal have en 10-årig horisont, så DSB kan sammenfatte 10-årige vedligeholdelsesplaner og efterslæbsopgørelser pr. bygning og for hele bygningsmassen. Vi skal gennemføre bygningssyn og registrere vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesefterslæb på udvalgte bygninger og tekniske anlæg for DSB i hele landet.

Formål med bygningsyn

DSB har to overordnede mål med at gennemføre et bygningssyn af bygningsmassen. For det første ønsker DSB en opgørelse over det samlede vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningsmassen. For det andet ønsker DSB et operationelt grundlag for planlægning og gennemførelse af vedligeholdelse af bygningsmassen.

Foto lånt af DOMUS arkitekter

Bygherre

DSB Ejendomme

Ydelser

Bygningssyn, Facilities management

Areal

650.000 m2

Team

Niras

Lokation

Landsdækkende