H+ var arkitektrådgiver på opførelsen af 32 lejligheder fordelt på tre modernistiske punkthuse i to og tre etager i Espergærde på grunden, der tidligere rummede en kommunal gulstensbygning fra midten af forrige århundrede. Boligbyggeriet ligger side om side med Radisen – en nationalromantisk og bevaringsværdig ejendom fra slutningen af 1800-tallet, højt beliggende på grunden. H+ stod for totalrenovering og nyindretning heraf.

Egebæk Have er et karakterfuldt boligbyggeri med en gennemgående høj standard, som både fastholder og forstærker byggegrundens og områdets kvaliteter. De nyetablerede lejligheder er fordelt på tre punkthuse, som er placeret, så grunden fremstår som et sammenhængende parklignende rum. To af husene er opført i tre etager, mens huset, der ligger tættest på nabobygningerne i retningen mod stationen, er i to etager.

Hvert punkthus rummer to 3-rums boliger samt to 4-rumsboliger på hver etage. Alle boliger har udgang til tilhørende altan, og der er niveaufri adgang til alle lejligheder. Den eksisterende murstensvilla, Radisen, er renoveret og indrettet med en lejlighed i stuen og to lejligheder, der fordeler sig på to etager.

De tre punkthuse er placeret med rytmiske forskydninger i bygningskroppen, så skalaen visuelt brydes ned. Herved indgår de i en relation til de mange funkisvillaer i kvarteret, der skaber et sammenhængende, parklignende rum. Facaderne fremstår i lyse teglsten og altanerne i hvid beton med relief, og vinduer og døre indrammes af sortlakerede træ-alu partier. Materialerne er valgt ud fra et ønske om et byggeri i høj kvalitet og i harmoni med de øvrige bebyggelser i området. 

Bygherre

Initius Ejendomme

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

417 m2 renovering,1.978 m2 nybyg

Lokation

Nordsjælland, Espergærde

Boliger i grønne omgivelser

De eksisterende stisystemer er bibeholdt og suppleret med flere stier og ny beplantning, mens de fleste af de eksisterende træer er bevaret.

Husene er trukket tilbage fra vejen for at understøtte fornemmelsen af at bo i grønne omgivelser. Ligesom de store, karakteristiske hjørnevinduer giver gode udkigsmuligheder til omgivelserne – og skaber gode dagslysbetingelser.

Der er etableret regnvandsbede med beplantninger i pil og andre sorter, som er velegnede til LAR, for at imødekomme ønsket om at håndtere regnvandet lokalt. De nye stisystemer er anlagt, så regnvandet kan trænge igennem underlaget. Derudover er der etableret solceller på punkthusenes tage.

Renovering med respekt for bevaringsværdig arkitektur

Radisen er renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur, men med moderne komfort og rumindretning for øje. Bygningens ydre fremtræden er bevaret, og de nye elementer er i stil med de eksisterende.

Bygningen er isoleret indvendigt og bindingsværket restaureret. Rumdisponeringen skaber gode rumsammenhænge og naturligt gennemlyste arealer. Stuelejlighederne har adgang til en ny træterrasse, som er udført med samme dimensioner som facadernes bindingsværk.