Indretning af Egedal Rådhus og Sundhedscenter

Indretning af Egedal Rådhus og Sundhedscenter omfatter indvendig indretning af kommunens nyopførte bygning, herunder ca. 500 administrative arbejdspladser i åbne kontormiljøer, borgertorv, kantine, mødefaciliteter og byrådssal.

Indretning med et strategisk afsæt

Målet har været at koble indretningen med organisationens fælles mål, strategi og værdier i forbindelse med sammenflytningen fra spredte adresser i kommunen. I brugerprocessen har vi afdækket de forskellige behov ønsker til inventar, indretning og placering i det nye hus, medarbejderne i de forskellige centre og afdelinger besad. H+ har som forlæg for indretningen udviklet og gennemført en omfattende brugerproces.

Let at finde rundt

I stueetagen er der indgang til sundhedscentret og rådhuset. Der er to indgange til Borgertorvet i rådhusdelens stueetage, hvor de fleste borgere har deres gang.

På borgertorvet er en fælles reception og modtagelse for jobcenter og borgerservice. Herfra koordineres behovet for selv- og medbetjening samt møder mellem borgere og sagsbehandlere. I sundhedscenteret findes reception og venteområde, mødelokaler, kontorarbejdspladser og adgang til træningslokaler.

I stueetagen finder man desuden rådhusets kantine og produktionskøkken. I midten af bygningen ligger »skrinet«, der går op gennem hele huset. Skrinet rummer byrådssalen, en fleksibel mødesal, der kan deles i to med en stor foldevæg.

 

Bygherre

Egedal Kommune

Ydelser

Indretning

Brugerproces

Areal

12.000 m2

På 1. sal er der indrettet en ny bryllupssal og mødelokaler.

  1. sal er indrettet med arbejdspladser til medarbejdere i Jobcentret og Borgerservice samt Center for Sundhed og Omsorg.
  2. sal er indrettet til Center for Skole og Dagtilbud, Center for Social Service og Center for Plan, Kultur og Erhverv.
  3. sal sidder borgmesteren, direktionen og sekretariater, administrativ service, centrene for Ejendom og Intern Service og Teknik og Miljø.

 

Igennem hele huset er der arbejdet med en gennemgående designlinje og en logik i indretningen, som følger borgere og medarbejderes behov.