H+TNT har gennemført en omfattende energirenovering af erhvervsejendommen på Vester Voldgade 123 for Bygningsstyrelsen. Ejendommen er energirenoveret til Europas største passivhus gennemført ved renovering. Den tidligere postgirobygning i Vester Voldgade  husede Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriernes Børnehave sideløbende med energirenoveringen.

Bygningsstyrelsen er bygherre og opdragsgiver til den ambitiøse energirenovering af den tidligere postgirobygning. Målet var at bevare et godt indeklima og reducere energiforbruget så meget som muligt i en bygning, der på daværende tidspunkt var 71 år gammel.

Energirenoveringen har medført, at forbruget er faldet med cirka 80 % og energimærket er blevet løftet fra F til A1 – fra bund til top. Energirenoveringen betyder dermed, at erhvervsejendommen i dag er kategoriseret som et certificeret passivhus.

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Ydelser

Totalrådgivning 

Areal

5.700 m2

Lokation

Hovedstaden, København V

Energirenoveringen har medført, at forbruget er faldet med cirka 80 % og energimærket er blevet løftet fra F til A1 – fra bund til top.

Energibesparelserne er opnået ved

  • Lavenergivinduer med 3 lag glas og udvendig isolering af facaden
  • Vandbesparende sanitet og opsamling af regnvand til brug i toiletter
  • Solvarmeanlæg på taget til lagring af solvarme under bygning
  • Udvendig automatisk solafskærmning
  • Mekanisk ventilation med genindvinding og reduceret driftstid
  • Jordbrønde til både opvarmning og afkøling af luft / jordboring / skråboring
  • Dagslys og tilstedeværelsesfølere på lys

Form, funktion og bygningsæstetik

Energirenoveringen har også været en øvelse i at påvise, hvordan teknik og arkitektur går hånd i hånd: At udvendig efterisolering ikke kun er en teknisk løsning, men i høj grad kræver arkitektonisk bearbejdelse.

Den store arkitektoniske udfordring i dette projekt har været at bearbejde den udvendige, tykke isolering på ca. 35 cm og de nye vinduer til et let og elegant ydre.