Erhvervsarkivet – Retten i Aarhus – en gennemgribende ombygning

H+ har som totalrådgiver for ombygning og restaurering af Hack Kampmanns mesterværk ’Erhvervsarkivet i Aarhus’ gennemrenoveret og markant opgraderet den fredede bygning, så den lever op til alle krav til en moderne retsbygning.

Det oprindelige Statsbibliotek og arkivbygning er blevet ombygget, så den fremadrettet fungerer som en del af Retten i Aar­hus, indrettet med retssale, mødelokaler, kontorer, kantine mv. Med faglig viden og passion er bygningen nænsomt tilpasset den nye funktion og de krav, der stilles til en moderne retsbygning – fra den overordnede plandisponering og ned til de mindste detaljer.

H+’s ydelser som totalrådgiver omfatter forundersøgel­ser, brugerproces, projekt- og projekteringsledelse, IKT-ledelse, AMK (P+B) gennem alle faser fra dispositions- til udførelsesprojekt, myn­dighedsdialog og -behandling, samt fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse.

Bygningen – også kaldet ”Smykkeskrinet” – er én af ikonerne indenfor nationalromantikken med store arkitektoniske, kulturelle og lokalhistoriske værdier. Også udsmykningen, som delvist blev udført i samarbejde med billedkunstner Karl Hansen Reistrup, er ganske særlig. Ved åbningen af Statsbib­lioteket i 1902 var det en af tidens mest moderne byggerier, både arkitektonisk og teknologisk.

Nutidige krav i en fredet bygning
Ombygningen har ikke været nem at gå til, for bygningen er ikke alene fredet. Det at skulle tage hensyn til fredningsværdierne i en gammel bygning, samtidig med at man skulle skabe plads i den til en moderne arbejdsplads og til at kunne rumme retslokaler med alt, hvad det indebærer, har været en omfattende opgave.

Opgaven har, ud over indpasning af nye funktioner som retssale, møderum, kontorer og kantine, omfattet forbedring af adgangsforhold med indpasning af elevatorer/lifte og etab­lering af ny trappe. For at sikre et godt indeklima, der lever op til nutidens krav og standarder, er der etableret ny ventilation skjult i de eksisterende skakte. Akustiske løsninger er indarbej­det respektfuldt i den eksisterende væg- og loftskonstrukti­on. Eksisterende, fredede døre er ombygget, så de overholder nugældende lyd- og brandkrav, og reoler er genanvendt til indbygning og fremføring af teknik, ventilation og akustik.

Sikkerhedssystemet er opgraderet, og fredet bygningsinventar og overflader restaureret. I forbindelse med restaureringen er der udført omfattende miljøsanering.

På trods af at der under ombygningen har skullet tages store hensyn til fredningsværdierne i huset og dermed store dele af den oprindelige indretning, er det lykkedes at skabe en bygning, der nu fuldt og helt lever op til sit nye liv som en del af Retten i Aarhus med retssale, mødelokaler og Foged- og Skifteretten.

Ombygningen er således et eksempel på, at man godt kan bevare historiske bygningsskatte, og samtidig føre funktionalitet og standard op til nutiden.

Genanvendelse af originale bygningsdele
De oprindelige dobbelthøje arkivrum, der omkranser læsesalen, er ombygget til møderum, afskærmet fra gangzonen via spinkle glasvægge. Arkivrummene var oprindeligt udført med åbne ristedæk i støbejern. Disse er udstøbt med fin beton, hvorved de danner gulv i de nye møderum, med en klar fortælling om den tidligere funktion. Løsningerne er blevet til i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, hvor H+ har gennemført analyser og test for samlet godkendelse af denne nye løsning.

Ydelser

Totalrådgivning

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Areal

3.600 m2

mock-up 1:1

Der skulle tages skulle tage store hensyn til de mange fredningsværdier i arkitekturen og den oprindelige indretning ved indpasning af de nye funktioner. Der er derfor tænkt både traditionelt og kreativt for at finde de helt rette løsninger, som tilgodeser brugernes behov for at kunne anvende rummene på tidssvarende måder. Blandt andet blev der udført rumstore mock-up’s der viste konkrete løsninger for detaljer, installationsføringer, belysning, materialer, farver, akustikregulering etc. som grund­lag for dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om de konkrete løsninger.

Restaureringen og ombygningen af Hack Kampmanns velbevarede arkitektoniske mesterværk har givet Aarhus en moderne retsbygning og arbejdsplads for Skifte- og Fogedretten.

Et velkørende samarbejde
Der har været et tæt og velfungerende samarbejde hele vejen igennem med både bygherre, brugere, fredningsstyrelse, kommunale myndigheder, kunstnere, rådgivere og entreprenører. Ombygningen og renoveringen er udført som en del af en rammeaftale med Bygningsstyrelsen.