Erichsens Palæ – Danske Banks hovedsæde

Erichsens Palæ på Kongens Nytorv er opført i 1797-1801 ved C.F. Harsdorff og blev fredet i 1918.

Hovedbygningen i klassicistisk stil, der er opført for den rige handelsmand, agent Erich Erichsen, er et af Københavns fornemste palæer fra klassicismen og angiveligt det første borgerhus, hvor søjler er anvendt (og ikke blot pilastre eller halvsøjler). Søjler var uofficielt forbeholdt kongelige og adelige boliger indtil da.

Bygningen anvendes i dag som rammerne for Danske Banks repræsentationslokaler.

Facaderenovering på fredet bygning

Projektet her omhandler restaurering af facader, gennemført over en årrække. Al puds er borthugget for at blotlægge betonkonstruktionen for efterfølgende renovering. Alle øvrige elementer som vinduer, bronchefigurer, kobbertag samt indvendige overflader er også restaureret.

Sideløbende har vi rådgivet ved ombygning af interiør – en opgave der er løst i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen.

Udover gennemgribende facaderenoveringer er der for det samlede kompleks udarbejdet og udført skybrudssikring. Al regnvand fra tage, taghaver, glasoverdækninger m.m. er håndteret med henblik etablering af opsamlings- og forsinkelsesforanstaltninger.

Bygherre
Danske Bank

Ydelser

Arkitektrådgivning

Byggeledelse

Areal
3.000 m2

Fredet gangbro

Den fredede gangbro over Laksegade er opført med facade i kunstsandsten (indfarvet cementmørtel) med støbte figurer og pudsede skorerede flader. Ved restaurering er figurerne afformet og nye støbt og opsat, da de oprindelige ikke stod til at redde.

 

RELATEREDE PROJEKTER