Etablering af 30 nye byvillaer på Badevej i Helsingør

H+TNT har ydet arkitektrådgivning i etableringen af fire nye punkthuse på Badevej i Helsingør. Den nye bebyggelse grænser op til de omkringliggende veje; Banegårdsvej, Kongevejen og Trækbanen – og området bærer præg af at være et alsidigt kvarter med både erhvervs- og boligbebyggelse.

Den nye bebyggelse indeholder 30 boliger fordelt på 15 almene boliger og 16 private boliger på i alt ca. 3.000 m2 opført iht. lavenergi 2015.

Den nye boligbebyggelse er udformet som treetagers byvillaer med flade tage, hvor bygning 1, 2 og 3 er placeret langs Badevej – mens bygning 4 er beliggende inde i karreen øst for fællesarealerne. Boligerne varierer fra 2-rums boliger på ca. 70 m2 til 3- og 4-rumsboliger på omkring 100–105 m2.

Byhusenes arkitektur og skala respekterer bebyggelsesstrukturen i området med facader udført i en kombination af murværk, pudsede overflader og træ.

Bygherre

DOMEA A/S

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal
3.000 m2

Mod Badevej har vi trukket bebyggelsen lidt tilbage fra vejen for at etablere en lille forhave, som er karakteristisk for boligerne på nordsiden af Badevej.

Vejadgang til boligerne er etableret med overkørsel fra Gl. Banegårdsvej – mens parkeringen er placeret med adgang fra Banegårdsvej med i alt 30 parkeringspladser. Her er desuden placeret miljøstation samt enkelte fællesdepoter.

Cykel-og barnevognsparkering sker primært i overdækning og aflukkede enheder ved husenes østside.