H+ har forestået ombygning og renovering af Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) på Panum Instituttet, herunder etablering af nye studiefaciliteter som læsesale, studiecafé og kantine. Formålet var at skabe attraktive og inspirerende rammer, der understøtter et godt universitetsmiljø og sikrer de bedst mulige forhold for de studerende og det personale.

Indretning, farvesætning og materialeholdning for de nye studiefaciliteter tager afsæt i en Indretnings- og ombygningsmanual for Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) på Panum Instituttet, som H+ har udarbejdet. Designmanualen baserer sig dels på en række analyser af de eksisterende fælles arealer, en opsamling og registrering af både de originale design- og materialevalg samt de nye designløsninger. 

Som en del af opstarten af designmanualen forestod H+ indledende bygherrerådgivning i form af en række idéoplæg til en rokadeplan på Panum. Disse skulle illustrere, hvor og hvordan tre udvalgte områder; studiepladser, Makroskopisk Samling samt AUS kunne omorganiseres for bedre udnyttelse af eksisterende kvadratmeter. Alt dette med øje for forbedring af studie-, undervisnings- og arbejdsmiljø.

Bygherre

Københavns Universitet, Campus Service (CAS)

Ydelser

Totalrådgivning løst under rammeaftale

Team

Sweco , Daal & Lindhardtsen, OJ Rådgivende Ingeniører 

Areal

1.000 m2

Lokation

Hovedstaden, København N

Nye læsesale

Ombygningen og nyindretning af Panums nye læsesal med plads til omkring 100 personer har skabt nye og velfungerende rammer for de studerende, med en 500 m2 attraktiv læsesal, der skaber ro omkring studiesituationen.

Ved at åbne mere op mellem vandregang og de nye læsesale, har vi bragt dagslyset dybere ind i bygningen og synliggjort studieaktivitet, der før var ’gemt væk’, hvilket giver indtryk af et mere levende og dynamisk campus

 

Previous slide
Next slide

Indretning med respekt for det oprindelige udtryk

En indbygget reol ved udgangen fra læsesalen, rummer de mange bogstøtter, de studerende anvender i forbindelse med studierne. Den indbyggede reol fremstår som et karakterfuldt element, der understreger stemningen af bibliotek og studiemiljø.

De originale læsepulte er genanvendt og fremstår som oprindeligt i træ med grønmalet stålstel.

Den nye indretning spiller sammen med – og forstærker – Panums karakteristiske 70’er design og arkitektur. De konkrete løsninger er valgt, så de får Panums oprindelige farve- og materialeholdning til at fremstå nutidigt.

Ny kantine og studiecafé

For at gøre det yderligere attraktivt for de studerende at opholde sig på campus, er der etableret en ny studiecafé og en kantine, så der er adgang til mad og drikke også om aftenen. Nem adgang til mad og ikke mindst god kaffe er en nogle gange overset faktor i etablering af velfungerende studiemiljøer.
 
Cafeen sikrer samtidigt, at der kan laves serveringer ved aften- og fællesarrangementer, hvorved bygningens samlede ’oppetid’ øges.
Previous slide
Next slide