H+ ydede teknisk rådgivning ved facadearbejder på Ørestad Gymnasium, der bl.a. omfatter en justering af solafskærmning, der erstatter den eksisterende løsning med mekanisk justerbare glaslameller, der er kendetegnet for uddannelsesbyggeriet. Endvidere omfatter projektet en optimering af indeklimaet samt en gennemgribende renovering af tag og teknikhuse, som følge af vandindtrængen. Alt sammen med det formål at løfte eksisterende forhold til nuværende standarter for undervisningsbyggeri.

Der ligger mange gode arkitektoniske og pædagogiske overvejelser til grundlag for byggeriet af Ørestad Gymnasium. Under betegnelsen “skolen uden vægge” har den 12.000 m2 store bygning inspireret en ny generation af fleksible læringsmiljøer, der trodser konventionerne for, hvordan en skole skal se ud.

Renovering af solafskærmning

Særligt karakteristisk for skolen er dets mekanisk justerbare glaslameller på bygningens ydre, der fungerer som solafskærmning. På bagkant fungerede denne løsning ikke i praksis. Deraf havde H+ en opgave i at erstatte den eksisterende solafskærmning med det formål at bringe termiske og visuelle forhold i overensstemmelse med nuværende standarter for undervisningsbyggeri. Inde i bygningen har vi etableret en ny kantinetrappe, som følge af skimmelsanering.

Bygherre

Gymnasiefællesskabet

Ydelser

Teknisk rådgiver

Lokation

Hovedstaden, Ørestaden

De eksisterende glaslameller er bevaret, som en del af bygningens æstetiske udtryk, men er nu fastlåst i en vinkelret position. På glasfacaden bag lamellerne har vi monteret en ny justerbar, vandret solafskærmning, der modvirker overtemperaturer, og sikrer udsyn uden blænding. Inde i bygningen har vi etableret en ny kantinetrappe, som følge af skimmelsanering.

Renovering af tag og teknikhuse

Som følge af vandindtrængen har vi renoveret bygningens tag og teknikhuse. Derudover har vi etableret et lysprojekt og ny klimaskærm på alle teknikhusene. Klimaskærmen er fremstillet i basalt, som er en let tilgængelig vulkansk klippeart, som er samlet med et organisk bindemiddel. Et stærkt, langtidsholdbart råstof med mange gode egenskaber, der giver minimal vedligeholdelse. Derudover har vi etableret en ny tagopbygning med celleglas, der sikrer en stabil flade til ophold under åben himmel på bygningens tagterrasse med masser af plads til at slå sig ned i den friske luft. Ligeledes har vi udført en konstruktionsændring og sikring af eksisterende værn, herunder fastgørelse i eksisterende murkrone med samme formål.

Previous slide
Next slide

I drift under udførsel

Gennem hele projektet havde vi fokus på, at den daglige undervisning for skolens 1.100 elever og 130 ansatte kunne forløbe normalt, med løbende afholdelse af terminsprøver, eksamener samt andre sociale- og festlige arrangementer på gymnasiet. Det krævede et tæt samarbejde med skolens drift og ledelse og alle involverede parter, så vi i fællesskab kunne koordinere udførelsen med skolens planlagte aktiviteter.