Med Det Kongelige Teater som nabo udspillede en stor del af københavnernes kultur- og forlystelsesliv sig i disse lokaler, da Café Brønnum åbnede i 1871. Et establishment, der fortsatte helt frem til lukningen i 1980’erne, altså tæt på 100 år senere. Med en omfattende restaurering af facaden, har vi genskabt husets oprindelige udtryk – og givet nyt liv til husets indvendige lokaler, der i dag rummer kontorfællesskaber i prominente rammer.

Brønnums Hus på Kongens Nytorv er blandt de tidligste danske eksempler på historicismen, der henter sin inspiration i motiver fra italiensk og fransk renæssance.

En bygning fra 1866 med rig og malerisk-plastisk fremtræden tegnet af arkitekten Ferdinand Vilhelm Jensen – og fredet så sent som i 1995. En unik bygning med støbejernsbalkoner og en rigt dekoreret facade.

Nyt liv i den gamle bygning

Restaureringen har medført, at huset atter summer af liv. Stueetagen er ført tilbage til sin oprindelige funktion som bar, mens 1. til 4. sal er indrettet til kontorhotel for 150 lejere.

Bygningens rumdisponering er i store træk ført tilbage til det oprindelige, og den stærkt nedbrudte facade er genoprettet – ligesom en stor del af det dekorerede interiør er tilbageført til dets oprindelige storhed.

For at bevare huset som en historisk tidslomme, er nye el- og VVS-installationer skjult under plankegulve og nye forsatsvinduer monteret. Brolægningen i gården er omlagt i forbindelse med ny kloakering, og gulvet i porten mellem Kongens Nytorv og gården er lagt i massivt egetræ.

Bygherre

Karberghus

Ydelser

Arkitektrådgivning, Byggeledelse

Areal

2.500 m2

Lokation

Region Hovedstaden, København K

Eksempelværdi

Gennem arbejdet med Brønnums Hus har vi bevæget os i sfæren mellem funktion og kulturarv og søgt løsninger, der tilgodeser begge områder ligeværdigt.
Restaureringen sikrer det økonomiske grundlag for fortsat vedligehold og bevaring af den fredede bygning. Det skyldes hovedsagelig beslutningen om, at man med restaureringen tilgodeser muligheden for tidssvarende og fleksibel udnyttelse af husets rum med dets nye funktion som kontorhotel.

Brugskvalitet

Med det nye koncept for anvendelse af huset er der fokuseret på optimale muligheder for vidensdeling, samvær og tilgængelighed.
Beboeren og den besøgende kan opleve, lære af og lade sig inspirere af et arkitekturhistorisk og typologisk betydningsfuldt hus, som med en egen skønhed og genius loci påvirker krop og sanser.

Click Here

Udførelseskvalitet med lang levetid

I restaureringsarbejdet er der lagt vægt på valg af materialer og løsninger, som patinerer, ældes og nedbrydes i samme takt. Herved forlænger og optimerer vi overfladers og konstruktioners levetid samtidig med, at den arkitektoniske værdi sikres.

Forundersøgelser

Forud for restaureringen af husets facade blev der udført et grundigt forarbejde i samarbejde med restaureringsarkitekt Bue Beck, dels til brug for ansøgningen til Kulturstyrelsen og dels til brug for selve restaureringsarbejdet.

Der går mange historier om Brønnums Hus, der gennem tiden har huset nogle af Danmarks mest elskede kunstnere – som tæller både Arne Jacobsen, Poul Henningsen og en ung H.C. Andersen, som endte med at takke nej, da han ikke kunne få et rum med udsigt til torvet.