Facaderenovering af Niels Bohr Institutet

På det bevaringsværdige bygningskompleks, Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej, har H+ istandsat betonkonstruktioner og pudsede facader. De historiske bygninger er blevet renoveret med fokus på æstetik, bygningsbevaring og et stort brugerhensyn.

Efter 100 år i hjertet af København var vedligeholdelse og renovering ikke til at komme uden om. Der var mange revner i facader og også i bærende betonkonstruktioner på nogle af de mest laboratorietunge bygninger. En udbedring var påkrævet.

Bygherrerådgivning med omtanke

Niels Bohr Institutet står med flotte kalkpudsfacader; ens i udtrykket men med meget store variationer i patineringen. Der blev lavet et utal af indfarvningsprøver i stræben efter at ramme de enkelte facaders unikke nuancer. Nogle facader var så medtaget, at de blev fuldt ompudset og står i dag med et facadeudtryk som ved opførelsen.

Hvor kalkpudsfacaderne handlede om håndværkstraditioner og æstetik, handlede den anden del af vedligeholdelsesprojektet om noget så uforeneligt som betonrenovering i følsomme laboratorier.

Det var blandt andet i laboratorierne hos Sektionen for Kvanteoptik, at der blev konstateret adskillige revner og afskalninger i betonkonstruktionerne. Vi stod overfor en opgave, der krævede grundige overvejelser, en særlig tilgang og specielle kompetencer.
H+ forestod, med bistand fra betonspecialister fra Sweco, bygherrerådgivning med kortlægning af skadesomfang, konsekvensanalyser og udbedringskortlægning. Der blev udtaget boreprøver for dæklagsmålinger og karbonatiseringsbestemmelser. Endvidere blev der konstateret omfattende chloridangreb med deraf følgende armeringskorrosion forårsaget af vejsaltning i bygningerne, der til dels ligger under terræn.

Renovering af bygning i drift

Projektet var udførelsesmæssigt kompliceret, da betonrenoveringen skulle ske hen over et igangværende følsomt forsøgsområde. I kvantefysikken kan atomer og fotoner være to forskellige steder på samme tid, og derfor være svære at holde styr på. Når man skal udbedre betonskader i laboratorier for kvanteoptik, gælder det om at planlægge præcist, hvor man er hvornår.

Der var skader, som kunne udbedres ved injektion. Andre steder var arbejdet anderledes kompliceret, da betonrenovering flere steder skulle ske hen over rystefri forsøgsopstillinger med hundredvis af små optiker og prismer til igangværende flerårige forsøg.

Her blev der opbygget stilladser hen over med undertrykstelte på. Ingen støv fra nedbrydningen af betonen måtte slippe ud. Al korroderet armering blev blotlagt, afrenset og primet, før forskalling blev monteret, og ny beton blev støbt.

Ydelser

Totalrådgivning

Bygherrerådgivning

projekteringsledelse

byggeledelse


Bygherrer

Københavns Universitet, Campus Service (CAS)


Areal

Facader: 13 bygninger á 1-4 etager

Arnestedet for kvantefysikken

Niels Bohr Institutet (som faktisk staves med ét t), er udnævnt som Historisk Sted af European Physical Society. Og med god grund. Det var her, Professor Niels Bohr formåede at skabe rammerne for det forskningsbaserede uddannelsesmiljø, som stedet i dag er kendt for. Komplekset, der blev indviet i 1921 er arnestedet for kvantefysikken og er den dag i dag globalt anerkendt for forskning af højeste kvalitet inden for kvantefysik og tiltrækker fortsat topforskere fra udlandet.