H+TNT var arkitektrådgiver på etableringen af 40 nye familie- og seniorboliger på Amtsvej i Allerød. Bebyggelsen er skabt med gode adgangsforhold som elevator og niveaufri adgang, som gør, at kørestolsbrugere og gangbesværede kan færdes uhindret overalt i bebyggelsen.

Boligbebyggelsen er opført i 3½ plan med en tilbagetrukket 3. sal, der skaber variation i facaden. Boligerne ligger i en vifteform ud mod Amtsvej – og hver bolig er opført med en sydvestvendt karnap. For at undgå indblik til boliger og altaner på stueetagen, er denne etage hævet 1-2 meter over fortovet. Dette er også af hensyn til støj fra Amtsvej.

Fra Amtsvej er der stiforbindelser, der fører ind i gårdrummet til hovedtrappen, der skaber adgang til boligerne. For at tilgodese kørestolsbrugere er der etableret en central elevator, der giver adgang til alle etager – ligesom der er etableret niveaufri adgang. Den markante og enkle disponering gør det let at aflæse bebyggelsen og orientere sig og kørestolsbrugere kan uhindret færdes overalt i bebyggelsen.

Bygherre

Allerød ByBolig A/S

Ydelser

Arkitektrådgivning

Areal

4.500 m2

Lokation

Nordsjælland, Allerød

Previous slide
Next slide

Den klassiske arkitektur følger lokalplanens bestemmelser og harmonerer med den øvrige materialeholdning i området. Samtidig er materialerne genanvendelige materialer med lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, som patinerer smukt over tid.

Handicapvenlige boliger

Den markante og enkle disponering gør det let at aflæse bebyggelsen og orientere sig med overskuelige adgangsforhold. Den overdækkede trappe og elevator markerer sig centralt i gårdrummet.

Boligerne er placeret omkring en overdækket altangang, der på én og samme tid fremstår åben. Boligen er beboerens private sfære, hvorfra man kan vælge fællesskabet til eller fra. 

Boligerne er alle indrettede som seniorboliger.
Boligens badeværelse er rummeligt og indrettet med
en mulig vendediameter på 150 cm til en kørestol. Boligens køkken og entré er ligeledes udført med
mulighed for vendediameter for kørestol

Previous slide
Next slide

Gennemlyste boliger

Alle boliger er gennemlyste med god solorientering fra
syd og vest. Stue og køkken/entre er et gennemlyst opholds- og spiserum, der er naturligt opdelt i en ankomstzone, køkkenzone og et opholdszone.

Boligens opholdsrum har adgang til en udestue
med store glaspartier og døre mod sydvest, der giver gode dagslysforhold.