Familieboliger i Cikoriehaven i Nærheden

Cikoriehaven består af 110 andelsboliger fordelt i henholdsvis rækkehuse, etageboliger og punkthuse. Den nye boligbebyggelse samt fælleshus er placeret ved Søkvarteret i det nye boligområde Nærheden i Hedehusene.

Projektet er udviklet i samarbejde med AG-Gruppen, Nærheden og Høje Taastrup Kommune.

Boligbebyggelsen opføres etapevis og certificeres til DGNB Guld.

Søkvarteret er karakteriseret ved, at bebyggelser og landskab i højere grad er integreret og ved en høj tæthed. For at skabe synergi mellem den nye boligbebyggelse og den eksisterende, har vi derfor lagt vægt på at udføre projektet med variation og tæthed i bebyggelsen.

Bebyggelsen er tænkt, så de forskellige bygningskroppe tilsammen danner rammen om det store grønne fællesrum, samtidig med at de, med deres placering og retning, fastholder hjørnerne og gadelinjerne. Bygningerne er placeret, så de skygger mindst mulig for hinanden – og deres indbyrdes afstande er tilrettelagt, så der opstår lys og luft mellem husene.

Der er arbejdet med et varieret arkitektonisk udtryk på matriklen. Dette sikres ved at introducere 3 typologier:

Etageboliger i 3-5 etager i nuancer af røde sten
Punkthuse i 5-6 etager i nuancer af gule sten
Rækkehuse i 2 etager i nuancer af grå sten.

Bygherre

AG Gruppen

Ydelse

Arkitektrådgivning

Areal

110 boliger, 10.500 m2

Fællesskabet som omdrejningspunkt

Boligernes placering er bygget op efter et princip, hvor man ankommer til bygningerne fra gårdrummet. Dette skaber tilfældige møder beboerne imellem – og skaber derved rum for dyrkelse af det store fællesskab.

De mere private uderum i form af terrasser og altaner vender mod syd eller vest.