Frederiks Hospital – Ombygning af fredet ejendom

Det kongelige Frederiks Hospital var Danmarks første hospital i dette ords nuværende betydning, oprettet af kong Frederik 5.

Hospitalet blev opført af de to arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah i 1750’erne og er senest blevet huset af Sø- og Handelsretten i København.

Projektet omfattede ombygning af den fredede ejendom til moderne kontorformål, med restaurering og modernisering fra kælder til tag med nye massive plankegulve og istandsættelse af vægge, lofter og træværk. Alle køkkener og toiletrum er ligeledes moderniseret. I forbindelse med restaureringen blev der tillige gennemført forundersøgelser og miljøsaneringer.

Forløbet med renoveringen og modernisering af Frederiks Hospital viser, at en flere hundrede år gammel bygning kan få nyt liv med et moderne indhold og fremstår i det perspektiv som et bæredygtigt byggeri.

En bygning med historie
Hospitalet blev drevet som en selvejende institution med det formål at yde ubemidlede patienter fri kur og pleje. Fra 1752 blev overskuddet fra postvæsenet i Norge anvendt til sygehusets drift. En kongelig resolution dateret 22. december 1756 meddelte, at det norske postvæsens overskud i al evighed skulle gå til Frederiks Hospital. I årene 1752-71 beløb det sig til 157.000 Rigsdaler. I 1910 nedlagdes hospitalet ved oprettelsen af Rigshospitalet. Det var ved den anledning lige ved at blive revet ned, men blev reddet og måtte rekonstrueres i flere omgange. I 1919 blev bygningerne skænket til Det danske Kunstindustrimuseum og ombygget efter tegning af Thorkild Henningsen.

Frederiks Hospital rummede 1759-87 desuden Fødselsstiftelsen. Foran kældervinduet her foranledigede Struensee, at der blev sat en kasse ud, hvor fortvivlede mødre kunne lægge børn, der var født udenfor ægteskab. Efter kun tre år blev kassen dog fjernet, da “den så skammeligt blev misbrugt, at liderlighed og frækhed derved tiltager”.

Bygherre

Karberghus A/S

Ydelser

Totalrådgivning

Byggeledelse

Areal

1.500 m2

I H.C. Andersens eventyr Lykkens Galosker sætter kandidaten hovedet fast i gitteret foran Frederiks Hospital. Søren Kierkegaard blev indlagt 2. oktober 1855 på den medicinske afdeling som patient nr. 2067. Han døde i november i den søndre af indgangspavillonerne.